NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỖ VIỆT NAM

I. Tổ chức và phương thức hoạt động của BLL họ Đỗ Việt Nam tóm tắt là : Tự nguyện, tự giác, đồng tâm, đồng thuận, đồng hành, bình đẳng. Cụ thể là:

1/ Cá nhân hay đại diện của dòng họ (ở thôn, xã….) tán thành tôn chỉ mục đích do BLL họ Đỗ Việt Nam đề ra, tự nguyện đăng ký tham gia (không cần đơn từ mà chỉ có thư ngắn gọn hoặc điện cho BLL họ Đỗ Việt Nam biết tên họ, địa chỉ, họ gốc ở đâu, điện thoại (nếu có) thì được là thành viên trực tiếp của BLL họ Đỗ Việt Nam.

2/Các thành viên (cá nhân hay đại diện dòng họ) tham gia BLL họ Đỗ Việt Nam có quyền lợi và trách nhiệm bình đẳng như nhau:

Một là : được mời tham gia cuộc họp toàn thể hằng năm các thành viên BLL họ Đỗ Việt Nam (thông báo mời họp đăng ở bản Thông tin họ Đỗ Việt Nam số tháng Một dương lịch đầu năm, thay giấy mời, không có giấy mời riêng)

Hai là : được cung cấp bản Thông tin họ Đỗ Việt Nam ra mỗi quý (gửi theo đường bưu cục theo địa chỉ đăng ký) cho những người góp tiền vào quỹ bản tin, tối thiểu bảo đảm bù chi in, ấn và phí phát hành thì được nhận bản tin gửi qua bưu tá tới tận nơi ở của mình. Ban liên lạc họ Đỗ khu vực, địa phương có thể chỉ cần một bản rồi tự mình phô tô thêm cho các thành viên của ban liên lạc khu vực.

Ba là : Các thành viên được trao đổi và được trả lời những thông tin về lịch sử dòng họ, về các vấn đề liên quan đến viết phả, được giới thiệu trong các bản thông tin họ Đỗ Việt Nam và tìm hiểu nguồn gốc tổ, về các hoạt động của dòng họ mình..v.v… Bốn là : Các thành viên có trách nhiệm truyền bá thông tin về lịch sử, truyền thống và hoạt động của BLL họ Đỗ Việt Nam và tuỳ khả năng tài trợ ủng hộ, đóng góp (tiền, phương tiện vật chất, trí tuệ, công sức ….) cho hoạt động chung của BLL họ Đỗ Việt Nam.

3/ Những vị họ Đỗ, tuỳ tâm và điều kiện hoàn cảnh của mình có thể vừa là thành viên trực tiếp của BLL họ Đỗ Việt Nam, đồng thời tham gia là thành viên BLL họ Đỗ khu vực, địa phương. Hoặc có vị chỉ tham gia là thành viên của BLL khu vực, địa phương, không tham gia là thành viên trực tiếp của BLL họ Đỗ Việt Nam.

4/ BLL họ Đỗ Việt Nam là Trung tâm giao lưu có tính toàn quốc giữa BLL họ Đỗ các khu vực, địa phương (gọi tắt là BLL trung tâm họ Đỗ Việt Nam để phân biệt với BLL khu vực họ Đỗ Việt Nam) BLL họ Đỗ khu vực, địa phương, Ban trị sự, Hội đồng tộc họ (gọi chung là BLL khu vực họ Đỗ Việt Nam) tham gia hội tụ vào BLL trung tâm họ Đỗ Việt Nam là do tự nguyện, tự giác, bình đẳng và nhất thiết phải tuân theo tôn chỉ, mục đích hoạt động cảu BLL trung tâm họ Đỗ Việt Nam. BLL họ Đỗ khu vực hoạt động độc lập về tổ chức, tài chính và chịu trách nhiệm trước Pháp luật, với thành viên trong phạm vi của mình.

5/ Tổ chức của các BLL họ Đỗ Việt Nam không theo hệ thống cấp trên, cấp dưới; không có cấp trung ương, cấp tỉnh, huyện, xã và không theo ranh giới địa lý hành chính của Nhà nước, mà tuỳ theo và dựa vào điều kiện và hoàn cảnh sau: cư dân họ Đỗ nhiều ít ở khu vực, ở vùng mình; thuận tiện giao thông đi lại ; theo ý muốn tự nguyện của bà con dòng họ hoặc các dòng họ; theo ý muốn tự nguyện của bà con dòng họ hoặc các dòng họ hoặc các dòng họ; theo mối quan hệ của dòng họ do lịch sử để lại. Tức là không hình thành một hệ thống mà chủ yếu là có sự hoạt động thuận lợi cho đông đảo bà con sao cho hiệu quả, dân chủ thực sự. Việc phân công một vị nào đó trong BLL trung tâm họ Đỗ Việt Nam làm đại diện ở địa phương, khu vực chỉ là tạm thời khi ở nơi đó chưa lập được BLL họ Đỗ khu vực.

6/ Việc chọn người vào bộ phận (ban) thường trực của BLL hoạt động thường ngày cũng theo cách thức : Hiệp thương thoả thuận, đề cử tín nhiệm, tự nguyện tự giác, không theo lối bầu cử thiểu số phục tùng đa số.

II. Về công việc : phương châm của chúng tôi là “liệu cơm gắp mắm”, tự nguyện, tự giác đề ra và thực hiện việc từng thời kỳ, đồng thuận, đồng hành, tuỳ theo tâm huyết, khả năng của mỗi người, không lấy đa số quyết nghị để chỉ một số ít người làmvà chịu trách nhiêm, cũng không có vị trí danh dự, cố vấn chung chung có tính hình thức. Đây là việc chung của Họ, vì tổ tiên, vì dòng họ mà làm, ai không tự nguyện, tự giác hoặc thực tế không có điều kiện, khả năng sức khoẻ thì tham gia có hạn, không bắt buộc.

III. Về tài chính : 4 năm đầu, mọi chi phí đều từ hảo tâm công đức bỏ ra của một số ít gia đình và cá nhân. Từ năm 2001 BLL đã xác định như sau:

1/ Thu: có 2 nguồn : một là hảo tâm công đức, tài trợ không hoàn lại; hai là đóng góp để được phục vụ lại đảm bảo có thu bù chi như : sách họ Đỗ Việt Nam, đĩa phim tài liệu sẽ phát hành, huy hiệu họ Đỗ Việt Nam và bản Thông tin họ Đỗ Việt Nam…Nếu vị nào đóng góp hơn mức được phục vụ lại thì đó là phần hảo tâm công đức cho hoạt động chung của BLL. Số tiền đóng góp trên cũng theo tự nguyện, tự giác, tuỳ tâm, tuỳ khả năng tài chính của mỗi thành viên theo tinh thần “lọt sàng xuống nia”. Không quy định số tiền đóng góp thống nhất như là hội phí và BLL không thu hội phí hàng năm, hàng tháng, trừ ai muốn có bản tin thì phải góp tối thiểu 30.000 đồng/năm (4 số) chi cho tiền in và cước phí gửi đi tới các vị này. Ai đóng góp bao nhiêu đều được thông tin công khai trên bản tin họ Đỗ Việt Nam đầu quý. Việc đóng góp có thể nhiệu lần trong năm, hoặc một lần cho cả một năm hoặc một vài năm.

2/ Chi: nguyên tắc của BLL chúng tôi là bảo đảm chi thật cần thiết, có hiệu quả, tiết kiệm. Ở đây, không thể chỉ là quy định mà chủ yếu là ở sự gương mẫu của những ngưốic trách nhiệm chi. Một số vị thường trực các BLL đã bỏ công sức, trí tuệ, và cả chi phí cho hoạt động như tiền điện thoại, đánh máy .v.v…..và xác đĩnh rõ không lấy quỹ chung chi cho cá nhân như: mừng thọ, thăm hỏi khi ốm đau, đi lại vì việc chung (tiền xe cộ…), những khoản chi này cũng đều do cá nhân tự bỏ ra.

Theo tôn chỉ, mục đích, đặc biệt là xác định được những vấn đề cơ bản có tính định hướng như trên, chỉ trong một thời gian ngắn, BLL trung tâm và các BLL khu vực họ Đỗ Việt Nam đã làm được một số việc thiết thực, có hiệu quả, đông đảo bà con họ Đỗ vui mừng, ngày càng hội tụ thêm đông.

1/ Phát hành được 2 cuốn sách Họ Đỗ Việt Nam tập Một và tập Hai cộng gần 2000 cuốn và gần 2000 trang cả hai cuốn (NXB Văn hoá- Thông tin) được bà con họ Đỗ trong và ngoài nước coi như là bộ sách quý đầu tiên nghiên cứu về lịch sử họ Đỗ Việt Nam.

2/ Ra đều được tập “Thông tin họ Đỗ Việt Nam” hàng quý, nay đã là số 16, một tài liệu giao lưu thông tin quan trọng giữa các dòng họ Đỗ các nơi được bà con họ Đỗ trong và ngoài nước trân trọng đón nhận và đánh giá cao về hiệu quả thực tế: cổ vũ sự tiến bộ của hậu duệ họ Đỗ Việt Nam, góp phần hạn chế tiêu cực xã hội và tác động khuyến học tích cực ở các dòng họ Đỗ nhiều nơi.

3/ BLL trung tâm họ Đỗ Việt Nam đã lập được website riêng của mình.

4/ Họ Đỗ Việt Nam đã thống nhất có biểu tượng của mình, có ngày họ Đỗ Việt Nam, có huy hiệu họ Đỗ Việt Nam. Đến nay, đã có gần 800 vị là đại diện BLL dòng họ, hội đồng gia tộc và các nhân họ Đỗ ở trong nước và nước ngoài trực tiếp tự nguyện tham gia, hội tụ vào là thành viên của BLL trung tâm họ Đỗ Việt Nam (Nếu kể cả các vị chỉ tham gia BLL họ Đỗ khu vực thì còn rất nhiều) tất cả với mong muốn chung cùng nhau phấn đấu theo tôn chỉ mục đích cao cả được xác định vì sự tiến bộ phát triển bền vững của họ Đỗ Việt Nam, góp phần vào sự đổi mới của đất nước. BLL họ Đỗ Việt Nam đã ký hợp đồng với Trung tâm lưu trữ quốc gia III ở Hà Nội (thuộc Cục văn thư và lưu trữ Nhà nước ) để gửi các tài liệu của họ Đỗ Việt Nam (sách in, các bản phả, bản tin, các bản tài liệu nghiên cứu quan hệ đến lịch sử họ Đỗ Việt Nam . .v.v…) để được lưu trữ, nghiên cứu lâu dài cho con em họ Đỗ Việt Nam và các nhà nghiên cứu khác. Về tài chính, quỹ của chúng tôi do thành viên đóng góp còn rất hạn hẹp nhưng đảm bảo chi phí tối thiểu cần thiết, có hiệu quả, được bàn con tin cậy. Có thể nói, khó khăn ban đầu đã qua, chúng tôi đã tạo ra được nền nếp bước đầu thuận lợi cho hoạt động về sau của mình. Nam 2007 là năm kỷ niệm 10 năm ngày thành lập BLL họ Đỗ Việt Nam, 10 năm hội tụ của hậu duệ họ Đỗ Việt Nam trong cả nước và nước ngoài, hướng về cội nguồn, tri ân tiên tổ, khả thác lòng thành, sáng danh dòng họ.