THÀNH LẬP HỌ ĐỖ MỘC CHÂU SƠN LA

Ngày 19/6/2022 Hội đồng họ Đỗ tỉnh Sơn La đã Long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành Lập Hội đồng Họ Đỗ Mộc Châu. Đây là một tổ chức xã hội hoạt động mang tính kết nối những người họ Đỗ các miền của Tổ quốc đang sinh sống trên địa bàn huyện Mộc Châu vào để cùng hoạt động với tinh thần đoàn kết, gắn bó, yêu thương, hướng về cội nguồn, động viên nhau trong cuộc sống, theo Tộc ước và Quy chế tổ chức hoạt động của họ Đỗ Việt Nam và họ Đỗ tỉnh Sơn La.