Đoàn đại biểu Quốc hội dâng hương mộ Tổ

Sáng ngày 5.6.2022 vừa qua đoàn đại biểu Quốc Hội với các đại biểu là người họ Đỗ (Đậu) trên cả nước về lễ dâng hương viếng Mộ Tổ tại Văn La, Hà Đông. Cùng về lễ Tổ có nhiều bà con ta trong dòng họ.
Đây là hoạt động đã thành thông lệ nhiều năm, mỗi khi có các kỳ họp Quốc Hội ở Thủ đô Hà Nội.

 Đỗ Mạnh Trường