Đại hội lần thứ Nhất Hội đồng họ Đỗ ( Đậu) tỉnh Yên Bái

Ngày 23-11-2020 tại khu khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Đại Phú An, thị trấn Mậu A, Tỉnh Yên Bái Hội đồng lâm thời họ Đỗ Tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội lần thứ Nhất Hội đồng họ Đỗ ( Đậu) tỉnh Yên Bái. Gần 350 đại biểu đã về dự Đại hội. Hội nghị chính thức ra mắt BCH Hội đồng họ Đỗ( Đậu) Yên Bái sáng nay (22.11.2020).Đại hội bầu ra ban chấp hành mới gồm 11 vị, trong đó có 04 vị giữ cương vị chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng:
1- Ông Đỗ Văn Dự – Chủ tịch
2- Ông Đỗ Nhân Đạo- P chủ tịch thường trực
3-Ông Đỗ Đức Tĩnh- P chủ tich phụ trách tài chính
4-Ông Đỗ Viết Bách- P chủ tịch
Một số Hội đồng họ Đỗ (Đậu) các tỉnh miền Bắc và miền Trung và các dòng họ bạn đã về dự Đại hội, chia vui với bà con họ Đỗ Yên Bái.
Nhiệt liệt chúc mừng Đại hội lần thứ nhất Hội đồng họ Đỗ ( Đậu) tỉnh Yên Bái. Bây giờ không chỉ thành thị và đồng bằng là nơi có đông người họ Đỗ (Đậu) sinh sống, mà ở những tỉnh miền núi khó khăn như Sơn La, Yên Bái bà con họ Đỗ ta cũng vận động thành lập được Hội đồng họ Đỗ cấp tỉnh là một điều rất đáng mừng.
Xin chúc mừng sự sự lan và tỏa kết nối dòng tộc ngày càng sâu rộng của họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.