Gặp mặt truyền thống họ Đỗ (Đâu) Tỉnh Nghệ An và Tỉnh Khánh Hoà

Ngày 16 tháng 4 năm 2017 là ngày có nhiều tin vui của họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, khi có tới hai Hội đồng dòng họ Đỗ (Đậu) khu vực tổ chức họp mặt thường niên. Đó là Hội đồng họ Đậu Tỉnh Nghệ An và Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Tỉnh Khánh Hoà. Đây là hai khu vực có hoạt động dòng họ từ rất sớm, Ban liên lạc dòng họ đã được thành lập và duy trì hoạt động hàng chục năm qua.
Dưới đây là những hình ảnh đầu tiên về những hoạt động của bà con họ Đỗ (Đậu) Nghệ An và Khánh Hoà.