HĐGT họ Đâu (Đỗ) khu vực Nghệ Tĩnh cùng 3 chi họ trong tỉnh Nghệ An

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch nhiệm vụ được phân công:hội đồng gia tộc họ Đậu khu vực Nghệ Tĩnh đã có chuyến đi về cơ sở để nắm bắt phong trào đã do các ông : – Đậu Đình Cương, Đậu xuân Cư, Đậu Ngọc Châu, Đậu xuân Quý cùng ông Đậu Hồng. về tham gia tế tổ tại 3 chi họ Đậu Đức xã Đồng Văn huyện Thanh Chương, chi họ  Đậu phi, Đậu huy xã Quỳnh Thiện thị xã Hoàng Mai Nghệ An

Thường trực Hội đồng gia tộc họ Đâu (Đỗ) khu vực Nghệ Tĩnh tham gia  phong trào cùng 3 chi họ trong tỉnh Nghệ An

-Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch nhiệm vụ được phân công: hội đồng gia tộc họ Đậu khu vực Nghệ Tĩnh đã có chuyến đi về cơ sở để nắm bắt phong trào đã do các ông : Đậu Đình Cương, Đậu xuân Cư,Đậu Ngọc Châu,Đậu xuân Quý cùng ông Đậu Hồng. về tham gia tế tổ tại 3 chi họ Đậu Đức xã Đồng Văn huyện Thanh Chương,chi họ  Đậu phi ,Đậu huy xã Quỳnh Thiện thị xã Hoàng Mai Nghệ An.sáng,tối ngày 16,23-24/2 (tức là ngày 9, 16,17/1 năm Bính thìn) và triển khai thông báo kế hoạch họp mặt họ Đỗ (Đậu) Việt Nam lần thứ 19,cho các chi họ.

-Qua các hoạt động tại cơ sở tại chi họ, thường trực hội đồng gia tộc khu vực đã ghi nhận được sự thành công của các chi họ năm qua là: Sự đoàn kết sáng tạo thống nhất cao của hội đồng gia tộc các chi họ .

-Tổ chức hoạt động của các ban rất cụ thể trong việc làm đã được phân công như nghi thức tế lễ, bày biện mâm cỗ…

–         Các chi họ thường xuyên giao lưu học hỏi tìm hiểu phả đồ, phả hệ,xây dựng phong trào nói đi đôi với làm, tuổi trẻ con cháu tích cực chăm lo xây dựng nếp sống văn hóa tâm linh.

–         Các trưởng lão dòng tộc sống mẫu mực bày dạy cho con cháu ra sức học tập rèn đức luyện tài. Xây dựng giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc.

–         Thực hiện tốt các chủ trương đường lối pháp luật của nhà nước như không có con em trong dòng họ vi phạp pháp luật,cháp hành tốt các hương ước địa phương như hiếu hỷ…theo nếp sống văn hóa mới.

– Công tác mừng thọ, chúc thọ được các chi họ thường xuyên làm tốt.

Hoạt động khuyến học động viên kịp thời, số học sinh có thành tích học tập ngày càng cao….

–         Sau đây là một số tư liệu hình ảnh ghi lại hoạt động tại cơ sở các nhà thờ họ Đậu trong tỉnh Nghệ An trong buổi đã tế lễ  nơi chi họ có truyền thống yết tế  từ lâu. đã triển khai tế lễ đầu năm báo công tiên tổ  2016.

Vp HĐGT họ Đậu(Đỗ)khu vực Nghệ Tĩnh