Tin hoạt động của họ Đỗ khắp nơi

1- Rằm tháng 7  là ngày hóa của Hương Vân Cái Bồ Tát. Năm nay  Hội đồng họ Đỗ (Đậu) sẽ tổ chức làm lễ dâng hương truyền thống tại  khu mộ Tổ  vào sáng  thứ 5, ngày 27 tháng 8 năm 2015 (14.7 âm lịch). Để chuẩn bị  cho  lễ dâng hương Hội đồng họ Đỗ KV Hà Đông đã cùng với CLB hanh Niên họ Đỗ Đậu) Việt Nam tổ chức một buổi lao động chăm sóc cây xanh, cắt cỏ, làm vệ sinh…  tại Miếu mộ Đỗ Quí Thị và gò Bát Bộ Kim Cương.

2 -2015 tại Nhà Hàng Hương Sen- Thái Bình đã tổ chức gặp mặt bà con họ Đỗ Tỉnh Thái Bình. Cuộc gặp mặt do ông Đỗ Văn Vẻ- Phó Tổng giám đốc Công ty bia Đại Việt, Đại biểu Quốc Hội tổ chức.
Ban vận động thành lập Hội đồng họ Đỗ Thái Bình do BS Đỗ Ngọc Châm làm chủ tịch đã được thành lập và ra mắt tháng 3-2015.

3- Lãnh đạo Hội đồng họ Đỗ (Đậu) thành phố Hồ Chí Minh  họp với các bạn Thanh niên chuẩn bị thành lập CLB Thanh niên họ Đỗ (Đậu) Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay các bạn trẻ họ Đỗ (Đậu) phía Nam đã có những hoạt động hướng tới tổ chức sân chơi riêng của mình.