Dự thảo phương hướng & CT hoạt động của HĐHĐ tp HCM

 

HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ ( ĐẬU ) TP.HCM VÀ CTPN

NHIỆM KỲ 1 (2015-2020)

(bản thảo)

PHƯƠNG HƯỚNG & CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

                

–          Căn cứ Tôn chỉ , Mục đích và Tộc Ước Họ Đỗ ( Đậu ) VN .

–          Căn cứ chương trình hoạt động của Họ Đỗ ( Đậu ) VN .  

–          Căn cứ các ý kiến, sáng kiến của thành viên Hội Đồng Họ Đỗ ( Đậu ) TP.HCM.

A.    Hội Đồng Họ Đỗ ( Đậu ) TP.HCM & CTPN đề ra phương hướng hoạt động trong Nhiệm kỳ 1 như sau:

    “TRẦM TỈNH, THIẾT THỰC, YÊU THƯƠNG”

B.     Chương trình hoạt động cho thời gian những năm tới như sau;

       1. Tiếp tục hoàn chỉnh tổ chức Hội Đồng Họ Đỗ ( Đậu ) TP.HCM&CTPN,các Ban giúp việc với phân công phân nhiệm cụ thể nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Hội Đồng để bà con dòng họ ngày càng gắn kết , tương trợ , giáo duc hướng dẫn con cháu VỚI MỤC TIÊU PHỤNG SỰ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI.

        2. Cùng động viên mọi người một lòng hướng về tổ tiên Họ Đỗ (Đậu) Việt nam, nghiên cứu và học hỏi, thực hành những đặc tính/đức tính của HỌ ĐỖ (ĐẬU), phát triển kết nối bà con họ Đỗ  ( Đậu ) với nhau; và với các Tộc Họ khác và huy động các nguồn lực đóng góp cho cộng đồng của bà con Họ Đỗ  ( Đậu ) TP.HCM&CTPN.

        3. Vận động các nhà hảo tâm Họ Đỗ ( Đậu ) hình thành (1) nhóm Mạnh Thường Quân tài trợ cho các hoạt động của Hộ đồng, (2) tổ chức các cuộc GIAO LƯU DOANH NHÂN TRONG HỌ để kết nối, hợp tác công việc làm ăn (3) tổ chức các buổi sinh hoạt, hướng dẫn, đào tạo và thực tập cho con cháu trong Họ.

         4. Tổ chức họp mặt Họ Đỗ ( Đậu ) TP.HCM&CTPN Mừng Xuân Bính Thân 2016 (2-3/2016), Lễ Thành niên và báo ân Cha Mẹ (5-6/2016), Tết Trung Thu và Đại Hội giữa kỳ (9-10/2016), Tất niên 2015 và 2016…

         5. Tiếp tục phát triển và liên kết với các Dòng Tộc Đỗ ( Đậu ) của các tỉnh phía Nam ngày càng rộng mở và gắn bó hơn .

         7. Hướng về cội nguồn, tiếp tục vận động bà con Dòng họ đóng góp tài chính , vật chất cho việc xây dựng khu Mộ Tổ Họ Đỗ (ĐẬU) tại Vân La – Hà Đông .

         8. Vào dịp Tất niên mỗi năm Hội đồng Họ Đỗ (Đậu) Tp. HCM ghi nhận ý kiến bà con, kiểm điểm hoạt động trong năm và tu chỉnh chương trình cho năm tiếp theo.

         9. Tất cả các thành viên đều có quyền hoạt động cống hiến cho dòng họ sau khi gửi mail trình bày kế hoạch, góp ý và được Hội đồng duyệt qua e-mail: dodauphianam@gmail.com hoặc dodauphianam@googlegroups.com , không góp ý qua điện thoại và tại Hội nghị dể gây mất trật tự và làm ngày Hội mất vui.

ĐỀ NGHỊ BÀ CON CHÚ Ý LÀ KHÔNG PHẢI Ý KIẾN CỦA MÌNH LÀ LUÔN LUÔN  ĐÚNG, MÀ CẦN CÓ NHIỀU BÀ CON GÓP Ý THÌ Ý KIẾN ĐÓ MỚI CÓ GIÁ TRỊ.

Kính chúc bà con vui khỏe, hạnh phúc

                                                Tp. Hồ Chí Minh, ngày  04 tháng 9 năm 2015         

                                                 HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP. HCM&CTPN

 

 

 

                                                           Chủ tịch Đỗ Văn Dũng