Hội đồng họ Đậu (Đỗ) khu vực Nghệ Tĩnh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

Trong không khí chào mng các s kin ln ca đt nưc v đi hi Đng các cp 70 năm cách mng tháng 8,chào mng 70 năm thành lp công an nhân dân 19/8/1945-19/8/2015 k nim 85 năm phong trào  xô viết ngh tĩnh 12/9/1930-12/9/2015.

Hội đồng họ Đậu (Đỗ) khu vực Nghệ Tĩnh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm triển khai một số hoạt động 6 tháng cuối năm 2015

Sáng 8h ngày 2/8 năm 2015 tại văn phòng nhà khách UBND tỉnh Nghệ An số 4 đường phan đăng lưu TP Vinh . thường trực hội đồng họ Đậu (Đỗ) khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức đánh giá kết quả hoạt động đã được triển khai 6 tháng đầu năm đồng thời rút kinh nghiệm và  triển khai một số hoạt động 6 tháng cuối năm.

Thành phần tham dự:có 16 ông,bà vắng 4 (trong đó có 1 ông trong ban thường trực)

– Cuộc họp có đại diện cậu lạc bộ pháp lý,câu lạc bộ doanh nhân,câu lạc bộ khuyến học khuyến tài và lương y Đậu viết Kỷ,Bs,ths Đậu cử Nhân,lương y Đậu viết Sơn,Bs Đậu văn Thảo….

– Chủ trì: ông Đậu Xuân Đồng -PCT họ Đỗ (Đậu) Việt Nam,chủ tịch hội đồng họ Đậu(Đỗ) khu vực Nghệ Tĩnh.

– Thư ký: Ông Đậu Xuân Cư

A Nội dung cuộc họp

phần 1 :- Báo cáo tóm tắt kết quả thành công cuộc họp mặt toàn Quốc họ Đỗ Vệt Nam lần thứ 18 ngày 22/3 năm 2015  với số lượng đến 2146 người trong nước và ngoài nước về dự tại Đền Hùng- Phú Thọ.

Khu vực Nghệ Tĩnh tham dự có 44 người ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, hội đồng khu vực vinh dự được có 1 bài tham luận tại hội nghị do Ls: Đậu Xuân Đồng chủ tịch hội đồng gia tộc họ Đậu(Đỗ) phát biểu chúc mừng góp ý xây dựng hội nghị và 1 bài do kỹ sư Đậu Trọng Tý chủ tịch các chi họ Đậu(Đỗ) Hà Tĩnh gửi về ban tổ chức tổng hợp được đăng vào bản tin số 54 .

phầnII: -cuộc họp thông qua công việc có 7 công việc chính.(do các phó chủ tịch ông kiêm trưởng ban báo cáo)

1,-xem xét tình hình hoạt động 4 ban đã được thành lập

– ban thường trực, ban kinh tế, ban nghi lễ khánh thiết, ban văn hóa xã hội.

2,báo cáo tình hình hoạt động của 3 câu lạc bộ doanh nhân,câu lạc bộ trợ giúp pháp lý,câu lạc bộ khuyến học khuyến tài đã hoạt động trong thời gian qua. do ông Đậu văn Linh phó chủ tịch h ọ Đỗ(Đậu) Việt Nam,chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân khu vực Nghệ Tĩnh báo cáo sự phát triển kết nối  các câu lạc bộ TPHCM,TPHà Nội nhân chuyến ông cùng phu nhân đi công tác và tình hình hoạt động các doanh nhân Nghệ Tĩnh.

3,- Báo cáo về việc triển khai biên soạn tư liệu lịch sử các dòng họ tại cơ sở.(do Ông Đậu Xuân Cư) đã tổng hợp tư liệu lịch sử 3 tỉnh thanh Hóa,Nghệ An,Hà Tĩnh.nơi có nguồn gốc các cụ thủy tổ họ Đậu(Đỗ) sinh khai,dựa trên các tư liệu,hiện vật của các nhà thờ,chuyển về văn phòng hội đồng gia tộc và công tác tập hợp các ảnh gưởi về họ Đỗ Việt Nam chuẩn bị cho thực hiện viết kỷ yếu họ Đỗ(Đậu) toàn quốc.

4,Báo cáo tình hình kết nối các đòng họ,các hoạt động hội đồng dòng họ cấp huyện.. .(do ông Đậu Xuân Cư, Đậu Trọng Tý)

6,báo cáo về việc thăm hỏi,viếng,hiếu hỉ và việc phối hợp các hội đồng dòng họ cấp huyện(do ông Đậu xuân Quý).

7,Báo cáo về việc công khai minh bạch tài chính đã sử dụng có hiệu quả thiết thực theo quy chế được đề ra tại hội nghị lần 2 ngày 6/72014.( do ông Đậu Ngọc Châu)

ph ần II,các ý kiến phát biểu :1,- ông Đậu cử Nhân một số bà con hỏi đến lúc này có nên thành lập thêm hội đồng cấp tỉnh Nghệ an hay không? và xin các thành viên cho cho ý kiến.

2, Thường trực,thành viên đã có các ý kiến thống nhất  như sau:

-Sự thành lập phải được sự đồng tình của cả hội đồng các dòng họ về dự vào 1 thời gian nhất định,và sự chấp thuận của hội đồng họ Đỗ(Đậu)Việt Nam.

-Việc thành lập thêm hội đồng mới phải được  nghiên cứu kỹ và cần được xem xét cân nhắc kỹ lưỡng,cơ sở đầy  đủ các yếu tố như nhân lực,nguồi lực,vật lực,tài lực…

– Ý kiến ông  Đậu xuân Quý, ông Đậu Ngọc Châu cần khuyến khích động viên thành lập thêm hội đồng cấp huyện,chú trọng công tác tuyên truyền các hoạt động về tại cơ sở,các thành viên trong hội đồng hoạt động đều đặn hơn.

-Ý kiến: ông Đậu văn Linh , ông Đậu Viết Kỷ câu lạc bộ doanh nhân,câu lạc bộ pháp lý cần phát huy hơn nữa trong việc tuyên truyền kết nối khu vực,thiết thực các hoạt động pt kinh tế làm chỗ dựa cho bà con trong dòng họ, tư vấn k ết nối các hoạt động nhiều hơn,cần nhân rộng mô hình tiêu biểu,tiến tới xây dựng sản phẩm thương hiệu con em dòng họ, được tiêu thụ nhiều hơn giúp giải quyết tạo công ăn việc làm cho bà con trong dòng họ,phát huy  tinh thần tương thân tương ái.

phần III :Thường trực xem xét các ý kiến bà con báo cáo về văn phòng về việc thành lập câu lạc bộ thầy thuốc phục vụ tư vấn,khám điều trị giúp bà con trong dòng họ và các đại biểu nhất trí 100% thành lập câu lạc bộ thầy thuốc lâm thời ,và tiến cử 1 chủ tịch,1phó chủ tịch, thành viên trong đó ngành đông y 5 ông, ngành tây y 5 ông,do lương y Đậu Viết Kỷ đ/c Tổ 8 phường Tân Giang -TP Hà Tĩnh ĐT:0947149919 làm chủ Tịch và Bác sĩ,ths:ykhoa Đậu cử Nhân đ/c: khối Trung Hòa phường Hà Huy T ập TP Vinh-Nghệ An ĐT:0912252250 làm phó chủ tịch. hoạt động 2 ở tỉnh trước mắt thường trực giao cho ban lâm thời chuẩn bị xây dựng các kế hoạch,quy chế,các thủ tục cần thiết để báo cáo cho thường trực sớm chuẩn bị cho Đại hội đi vào hoạt động.

-B,Triển khai thư ngỏ xin kinh phí hoạt động dòng họ:do LS: Đậu xuân Đồng thông qua thư ngỏ được các thành viên nhất trí 100 % đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

1,Sớm phối  hợp  các  dòng hoàn thành kỷ yếu lịch sử .

2, Tiếp tục cố gắng phối hợp với dòng họ Đậu Doãn,chính quyền bổ sung hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ để nhà nước sớm  phục  hồi công nhận di tích lịch sử.

sử 2 danh tướng Đậu Khâm và Đậu Yên tại đền đức thánh đô phường

Bến Thủy thành Phố Vinh – Nghệ An, tiếp tục  làm những việc còn lại. .

3, Tiếp tục phối cùng các  dòng họ làm tốt công tác khen thưởng khuyến học khuyến tài,xây dựng  dòng họ văn hóa.

4 ,Chuẩn bị tốt một số công việc cho  họp mặt bà con các dòng họ 2 tỉnh năm 2016.

5,Tư vấn cho các tộc trưởng,chủ tịch các chị dòng họ, động  viên con cháu củng cố xây dựng các nhà thờ,từ đường, nghĩa  trang các  dòng  họ mồ mả cho tổ tiên ông,bà cha,me…..

-Sau khi không có ý kiến phát biểu đề xuất. ông Ls Đậu Xuân Đồng biểu dương một số ông tích cực trong c ác hoạt động và đi đến kết luận một số công việc đã đạt, Và một số  việc làm còn tồn tại cần khắc phục.

-việc phản ánh cần có tính xây dựng,cụ thể,phải trực tiếp chủ tịch,hoặc PCT thường trực.tránh phản ánh tiêu cực như trong phát ngôn  thiếu hiểu biết,thiếu xây dựng làm anh em nghi kị lẫn nhau.

-Nội dung các hoạt động trong thời gian qua cơ bản đảm bảo tính tôn nghiêm,hoạt động của ban thường trực làm việc kịp thời có hiệu quả.

-Các quy chế đề ra thực hiện đảm bảo thiết thực,các trưởng ban hoạt động đúng vai trò được phân công.

-Tài chính dòng họ sử dụng đúng mục đích rõ ràng đầy đủ đúng quy chế.

-Công tác báo cáo các  hoạt  động về văn phòng kịp thời.

việc góp ý xây dựng của bà con cho ban thường trực,chủ tịch được thường xuyên có hiệu quả thông qua nhiều kênh thông tin tích cực.

                  VP: Hội đồng  họ Đậu(Đỗ) khu vực Nghệ Tĩnh