QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ TỈNH PHÚ THỌ

 

 

HĐ HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐ HỌ ĐỖ TỈNH PHÚ THỌ                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 DỰ THẢO

                                       

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG  HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ TỈNH PHÚ THỌ

I. Tôn chỉ, mục đích hoạt động

Thực hiện theo Tôn chỉ mục đích hoạt động của họ Đỗ Việt Nam, cụ thể như sau:

1Xây dựng mối liên hệ tốt đẹp giữa các chi, tộc thuộc dòng họ Đỗ; Cùng nhau khai thác và phát huy truyền thống nhân văn của các chi, tộc dòng họ Đỗ và các dòng họ khác trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

2. Giúp nhau tìm về cội nguồn, biên soạn gia phả, lập phả hệ, bảo tồn di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thuộc dòng họ Đỗ Việt Nam.

3. Trao đổi cung cấp thông tin nghiên cứu và tìm hiểu về Lịch Sử có liên quan đến các chi, tộc dòng họ Đỗ, Đậu Việt Nam.

4. Hướng hoạt động văn hoá dòng họ Đỗ, Đậu Việt Nam vào mục tiêu giáo dục con người sống có văn hoá, có tri thức, có đạo đức hiếu nghĩa, lòng tự tôn, tính tự lập, giàu tình thương yêu, đoàn kết, biết tôn trọng và chấp hành pháp luật. Góp phần cùng các dòng họ trong cộng đồng dân tộc, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam XHCN thành một nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

II. Tổ chức, tên gọi, đối tượng, phương châm hoạt động, tổ chức sinh hoạt

1. Tổ chức

a) Hội đồng họ Đỗ tính Phú Thọ (sau đây gọi tắt là Hội đồng) bao gồm đại diện các gia tộc (chi tộc) họ Đỗ tại các huyện, thị, thành trong tỉnh hiệp thương, tiến cử đề ra;

b) Hội đồng có 01 Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và uỷ viên (tuỳ theo nhu cầu). Mỗi thành viên được phân công đảm nhiệm một số công việc thích hợp.

c) Thành lập 03 ban để duy trì các hoạt động của Hội đồng:

– Ban tổ chức và thông tin tuyên truyền;

– Ban văn hoá – xã hội và khoa học – giáo dục;

– Ban tài chính – cơ sở vật chất.

Thường trực Hội đồng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban; mỗi thành viên Hội đồng có thể được phân công nhiệm vụ ở một hay nhiều ban tuỳ theo năng lực cá nhân và tình hình công việc thực tế.

2. Tên gọi

a) Tổ chức tỉnh Phú Thọ:

Tên đầy đủ: Hội đồng họ Đỗ tỉnh Phú Thọ (HĐH Đỗ tỉnh Phú Thọ)

Tên gọi tắt: Hội đồng

b) Tổ chức các tộc họ (hoặc chi tộc):

Tên đầy đủ: Hội đồng gia tộc (chi tộc) họ Đỗ…., thôn……, xã…….,huyện….

Tên viết tắt: HĐGT (CT…) họ Đỗ…, thôn…,xã…,huyện….

3. Đối tượng

Hội đồng họ Đỗ tỉnh Phú thọ, HĐGT(CT) họ Đỗ thôn…..xã (phường)… là tổ chức bao gồm tất cả những người mang dòng họ Đỗ (hoặc những người hiện đang mang dòng họ khác nhưng có nguồn gốc là họ Đỗ) có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, tình nguyện, tích cực hoạt động theo Tôn chỉ, mục đích của họ Đỗ Việt Nam.

4. Phương châm hoạt động

Mọi thành viên hoạt động với phương châm: Tự giác, tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, đồng thuận và đồng hành.

5. Tổ chức sinh hoạt

a) Hội đồng họ Đỗ tỉnh Phú Thọ sinh hoạt ít nhất 01 lần/năm; Thường trực Hội đồng (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch) sinh hoạt ít nhất 02 lần/năm.

b) Hội đồng gia tộc (chi tộc) họ Đỗ tại các xã (phường), thị trấn tổ chức sinh hoạt ít nhất 01 lần/năm vào thời điểm thích hợp để cho toàn thể mọi người (trai, gái, dâu, dể) trong gia tộc được gặp mặt, giao lưu.

c) Hội đồng họ Đỗ tỉnh Phú Thọ tổ chức đoàn đại biểu tham gia buổi gặp mặt truyền thống của họ Đỗ Việt Nam hàng năm do Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam tổ chức.

III. Việc mừng thọ, thăm hỏi, khen thưởng và khuyến học

1. Mừng thọ

a) Mỗi chi, tộc họ có thể lập quỹ mừng thọ, quỹ được huy động đóng góp theo hàng năm. Tuỳ điều kiện của mỗi chi,  tộc họ và phong tục tập quán của địa phương mà tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho những người cao tuổi từ  70, 80, 90, 95, 100,…thật sự trân trọng, có ý nghĩa giáo dục;

b) Đối với các bậc cao niên mừng đại thọ: 90, 95, 100… thì HĐGT (CT) họ Đỗ ở các xã (phường), thị trấn tổ chức và báo cho Thường trực HĐH Đỗ tỉnh về dự và chúc mừng.

2. Thăm hỏi và thăm viếng khi từ trần

a) Thăm hỏi

Thăm hỏi là việc đạo nghĩa, tình nghĩa, là biểu thị tấm lòng chân tình giữa con người sống với nhau trong cộng đồng dòng họ mỗi khi có việc vui, việc buồn, đau ốm, hoặc khi hoạn nạn, khó khăn bất trắc…

Thăm hỏi cốt ở lòng thành, tình nghĩa anh em trong dòng tộc, không nhất thiết câu nệ việc thăm hỏi là phải có quà cáp, tiền nong. Người trong dòng họ khi nghe tiếng, biết tin thì kịp thời chạy đến hỏi thăm, gửi lời động viên, thấy việc khẩn nguy thì giúp đỡ, huy động mọi người cứu giúp, giải quyết. Thăm hỏi là nghĩa cử gắn kết tình anh em keo sơn, máu mủ ruột rà trong cộng đồng dòng họ.

b) Thăm viếng khi từ trần

Người xưa dạy: “Nghĩa tử là nghĩa tận”. Việc tang ma là việc nghĩa, việc hiếu giúp đỡ sau cùng đối với người mất, là tình cảm tận hiếu với tang chủ.
Khi trong chi, tộc họ có người qua đời, Hội đồng gia tộc và mọi người trong họ có bổn phận phối hợp với cơ quan, đoàn thể, đơn vị, địa phương và gia đình tang chủ tổ chức phúng viếng, tiến hành tang lễ, an táng người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng thật trang trọng và chu đáo.

c) Mỗi chi, tộc họ có thể lập quỹ thăm hỏi, thăm viếng; quỹ được đóng góp theo hàng năm. Công khai mức chi phí cho từng việc thăm hỏi, thăm viếng  nhằm tránh sự suy bì tỵ nạnh gây mất đoàn kết trong họ.

d) Thường trực HĐH Đỗ tỉnh tổ chức thăm viếng khi từ trần đối với những người thuộc đối tượng:

– Tộc trưởng, Chủ tịch HĐGT của các tộc Đỗ đang sinh hoạt trong HĐH Đỗ tỉnh Phú Thọ.

– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, uỷ viên và nguyên CT, PCT, UV của HĐH Đỗ  tỉnh Phú Thọ.

– Những người được suy tôn vì có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển của HĐH Đỗ tỉnh Phú Thọ.

3. Khen thưởng và khuyến học

a) Để động viên con em trong dòng họ có thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, HĐH Đỗ tỉnh Phú Thọ cũng như HĐGT (CT) họ Đỗ các xã (phường), thị trấn cần lập quỹ khuyến học để động viên kịp thời những cá nhân trong dòng họ có nhiều thành tích trong học tập và công tác;

b) Hàng năm HĐGT (CT) họ Đỗ các xã (phường), thị trấn căn cứ vào tình hình tài chính nên tổ chức khen thưởng động viên cho các con cháu trong dòng họ có thành tích học tập tốt, đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi (hoặc thi tài năng) từ cấp huyện (thành phố) trở lên, thi đỗ vào các trường đại học hoặc các cháu học sinh nghèo vượt khó;

c) Hội đồng gia tộc (chi tộc) các xã (phường), thị trấn  tổ chức và báo cho HĐH Đỗ tỉnh Phú Thọ tới dự và chúc mừng các cá nhân trong dòng họ đạt được thành tích nổi bật trong học tập và công tác, cụ thể như sau:

+ Các cháu đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi (hoặc các cuộc thi tài năng) cấp quốc gia, quốc tế và khu vực;

+ Những người đã bảo vệ thành công và được cấp bằng công nhận học vị Tiến sĩ;

+ Những người được Nhà nước phong học hàm Phó Giáo sư, Giáo sư;

+ Những người trong lực lượng vũ trang được phong quân hàm cấp Tướng;

+ Những người được tặng Huân chương hoặc Danh hiệu vinh dự Nhà nước (Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; Danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sỹ, Nghệ nhân…);

+ Những người lập được các thành tích đặc biệt khác.

d) Mức thưởng: Gồm thư khen của HĐHĐ tỉnh Phú Thọ (được thiết kế theo mẫu riêng) và tiền mặt (sẽ được quy định cụ thể cho từng đối tượng được khen thưởng).

IV. Quản lý, thu chi tài chính

1. Đối với các chi, tộc họ Đỗ xã (phường), thị trấn

Việc thành lập, quản lý, thu chi các loại quỹ do HĐGT (CT) xã (phường), thị trấn quy định trên cơ sở tự nguyện của các thành viên trong gia tộc, đảm bảo công khai minh bạch.

2. Đối với HĐH Đỗ tỉnh Phú Thọ

a) Thống nhất thành lập quỹ để chi cho các mục đích sau:

– Chi mừng thọ các bậc cao niên tuổi: 90, 95, 100…theo quy định tại điểm b, mục 1, phần III;

– Chi thăm viếng theo quy định tại điểm d, mục 2, phần III;

– Chi khen thưởng theo quy định tại điểm c, mục 3, phần III;

– Chi in ấn, phô tô tài liệu phục vụ việc hội họp của Hội đồng.

b) Nguồn tài chính:

– Do HĐGT (CT) xã (phường), thị trấn huy động sự ủng hộ từ các chi, tộc và cá nhân của dòng họ mình;

– Do HĐH Đỗ tỉnh Phú Thọ huy động từ các thành viên hội đồng, các mạnh thường quân, các tổ chức, doanh nghiệp… trong và ngoài họ Đỗ.

c) Quản lý quỹ

– HĐH Đỗ tỉnh Phú Thọ phân công 02 uỷ viên làm kế toán và thủ quỹ để thực hiện việc quản lý, thu chi tài chính theo Nghị quyết của Hội đồng;

– Mọi việc thu, chi tài chính của Hội  đồng đều được vào sổ sách theo dõi  theo quy định của Luật Kế toán; hằng năm thực hiện việc công khai tài chính theo quy định;

– Tuyệt đối không sử dụng nguồn tài chính của Hội  đồng vào các việc tổ chức ăn uống, chiêu đãi, quà cáp hoặc tiếp khách.

V. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này đã được các chi, tộc họ Đỗ xã (phường), thị trấn đóng góp ý kiến và được thông qua hội nghị toàn thể các thành viên của HĐH Đỗ tỉnh Phú Thọ ngày 15 tháng 9 năm 2013.

2. Tất cả những người con họ Đỗ thuộc các chi, tộc xã (phường), thị trấn… hoạt động theo Tôn chỉ, mục đích của HĐH Đỗ  tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm thi hành Quy chế hoạt động này.

Nơi nhận                                                                TM. HĐH ĐỖ TỈNH PHÚ THỌ

– Các thành viên Hội đồng;                                             CHỦ TỊCH

– HĐGT họ Đỗ xã (phường), TT;

– Lưu thư ký HĐ.

 

 

Đỗ Đức Dụ