Sinh hoạt của Họ Đỗ KV Hưng Hoá -Xứ Đoài

E-mail
 

 

Hội đồng dòng họ Đỗ VN
Họ Đỗ Khu vực Hưng Hoá -Xứ Đoài

BIÊN BẢN HỌP QUÍ 2 NĂM 2011

Thời gian:ngày 24/2/2011(tức là ngày 22/3/Tân Mão)
Địa điểm: Tại gđ ông Đỗ văn Thoa –Thôn Đoàn Kết-Xã Cổ Đông –TX Sơn Tây-TP Hà Nội
Thành phần mời họp gồm có:
 -TT BLL Họ Đỗ kv Hưng Hoá -Xứ đoài
 -Các vị trưởng tộc, trưởng ban liên lạc của các chi họ Đỗ trong khu vực gòm có 42 chi họ Đỗ thuộc :Hà Nội ( huyện Phúc Thọ,TX Sơn Tây ,huyện Thạch Thất,Huyện Ba Vì); Tỉnh Vĩnh Phúc gồm có (huyện Yên Lạc, huyện Bình Xuyên,TP Vĩnh Yên);Tỉnh Phú Thọ gồm có TP Việt Trì,huyện Thanh Thuỷ), Tỉnh Tuyên Quang có huựên Sơn Dương
-TT HĐ dòng Họ Đỗ VN cử ông Đỗ Ngọc Lân
 về dự và chỉ đạo Hội nghị
Đúng 8h30  toàn thể đại biểu về dự hội nghị đã lên thắp hương tưởng niệm liệt vị Tổ Tiên Họ Đỗ VN- và cố GS Đỗ Tồng tại núi Bồ (Nơi có lăng mộ cụ Đỗ Minh Mẫn)
Đúng 9h00 Hội nghị chính thức bắt đầu:Ông Đỗ văn Luân t/m BTC tuyên bố lý do tiến trình hội nghị,hội nghị đã cử ông Đỗ Ngọc Lân -ông Đỗ Quang Khải làm chủ toạ,ông Đỗ Đức Thông làm thư ký
Tiến trình Hội nghị:
T/m chủ toạ ông Đỗ Ngọc Lân đọc quyết định số 02/QĐ/HĐ DH và danh sách BCH Hội Đồng Dòng Họ Đỗ VN; quết định số 07/2010/BLL về việc khen thưởng cho các tập thể ,cá nhân có thành tích hoạt động dòng họ năm 2010.t/m đoàn chủ toạ ông Lân và ông Khải đã trao 47 biểu trưng Họ Đỗ VN và 76 huy hiệu Họ Đỗ VN cho các vị có tên trong danh sách đính kèm qđ 07
Ông Đỗ Ngọc Lân giới thiệu và phát tài liệu về (Tộc ước)do Hội luật gia Họ Đỗ dự thảo đề nghị các đại biểu nghiên cứu góp ý để (Tộc ước )sớm được thông qua tại hội nghị 15 tại Đà Nẵng năm 2012 Đồng thời đề nghị đổi tên BLL Họ Đỗ Hưng Hoá- Xứ Đoài thành Hội Đồng dòng Họ Đỗ khu vực Hưng Hoá -Xứ Đoài cho phù hợp chung với dòng họ Đỗ VN
–    Ông Đỗ Bá Hữu:t/m Họ Đỗ Xuân Lộc – Thanh Thuỷ Phú Thọ trình bày đơn và kế hoạch tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Họ Đỗ Hưng Hoá -Xứ Đoài năm 2012
–    Ông Đỗ Xuân Khang t/m Họ Đỗ Phụng Thượng –huyện Phúc Thọ trình bày dự án rước linh cụ Đỗ Quí Thị từ Hà Đông về thờ tại Chùa Nứa(Đỗ Linh Tự )
–    Ông Đỗ văn Luân trình bày một số điểm góp ý sửa đổi về (Tộc ước)
–    Ông Đỗ quang Khải t/m chủ toạ chủ trì các tham luận
–    Cuối cùng ông Đỗ Ngọc Lân t/m chủ toạ kết luận Hội Nghị quí 2/2011của Họ Đỗ Hưng Hoá -Xứ Đoài như sau:
1/     Đổi tên BLLHọ Đỗ Hưng Hoá- Xứ Đoài thành Hội Đồng Dòng Họ Đỗ khu vực Hưng Háo –Xứ Đoài và tiến cử 20 vị vào các chức danh của Hội Đồng(có danh sách kèm theo)
2/     Quyết định tổ chức Hội Nghị Gặp mặt bà con Họ Đỗ khu vực Hưng Hoá -Xứ Đoài lần thứ nhất tại Xuân Dương –Thanh Thuỷ –Phú Thọ vào ngày 19/2/2012 (tức là ngày 28/giêng/Nhâm Thìn)
 3/    Phân công ông Đỗ Đức Thông ,ông Đỗ văn Luân hỗ trợ cùng ông Đỗ Đức Dụ xây dựng Hội đồng Họ Đỗ TP Việt Trì và tỉnh Phú Thọ
 4/ Thống nhất đề nghị Hội Đồng Họ Đỗ VN tổ chức đón linh cụ Đỗ Quí Thị về thờ tại Chùa Nứa ; Mời TT Hội Đồng Họ Đỗ VN cùng CLB Doanh nhân HĐVN về thăm và khảo sát Chùa Nứa vào ngày 30/4/2011
 Hội Nghị thường kỳ quí 2/2011 của Họ Đỗ Hưng Hoá- Xứ Đoài kết thúc trong không khí phấn khởi tự hào và đoàn kết vào hồi 12h30
Sau bữa ăn trưa đầm ấm tình cảm dòng họ Đỗ  toàn thể các đại biểu đã về thăm và giao lưu với bà con Họ Đỗ xã Phụng Thượng tại Chùa Nứa
Tất cả mọi người đều hồ hởi phấn khởi ,đoàn kết và tin tưởng vào sự phát triển bền vững của Họ Đỗ VN nói chung và Họ Đỗ Hưng Hoá -Xứ Đoài
nói riêng

 Chủ toạ Hội nghị                     Thư ký Hội nghị

   Đỗ Ngọc Lân                           Đỗ Đức Thông

____________

 

Hội Đồng Dòng Họ Đỗ VN            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số :04/QĐ/HDDH                                    Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
                                                                   ********@@@********
                                                        
  Hà Nội ngày 30 tháng 4 năm 2011

 HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ ĐỖ VIỆT NAM

-Căn cứ Luật pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

-Thực hiện nghị quyết Hội nghị 14 Họ Đỗ VN họp ngày 13/3/2011 tại Thanh Lãng

–huyện Bình Xuyên -Vĩnh Phúc

– Xét biên bản cuộc họp Họ Đỗ Hưng hoá- Xứ Đoài ngày 24/4/2011
QUYẾT ĐỊNH
 Điều 1:
Bổ nhiệm các ông có tên (theo danh sách đính kèm )vào Hội đồng Dòng Họ Đỗ khu vực Hưng Hoá – Xứ Đoài

Điều 2:
 Hội đồng dòng Họ Đỗ Việt Nam, Hội Đồng dòng Họ Đỗ các dịa phương và các ông có tên tại danh sách đính kèm điều 1 chiểu quyết định thi hành kể từ ngày ký
                                              

                               T/M Hội Đồng dòng Họ Đỗ Việt Nam

                                   Chủ tịch:  Đỗ Ngọc Liên

 ____________________

Các vị trưởng BLL, trưởng tộc các chi Họ và TT BLL khu vực Hưng Hoá-Xứ Đoài (Bao gồm: -Phúc Thọ, Thạch Thất, Ba Vì, Sơn Tây, … Hà Nội ; Yên Lạc, Bình Xuyên (Vĩnh Phúc); huyện Thanh Thuỷ ( Phú Thọ)…

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ ĐỖ

KHU VỰC HƯNG HOÁ -XỨ ĐOÀI

STT    Họ và tên    chức danh    Địa chỉ    điện thoại   

1    CN Đỗ Quang Khải    CTHĐ    Cổ Đông –Sơn tây-HN    01675177307   

2    CN Đỗ Ngọc Lân    PCT TT    C13 Sen chiểu-Phúc Thọ- HN    0972049566 

3    KS Đỗ Văn Luân    PCT TT    Cẩm Đình- Phúc Thọ-HN    016675404994    BS Đỗ Hồng Hải    PCT đối ngoại    Sơn Tây- HN    01698232336

5    Đỗ Đức Thông    PCT-Tổng thư kí    Trạch mĩ lộc –Phúc Thọ HN    0975751014  

6     KS  Đỗ Văn Thoa    PCT TT    Cổ đông- Sơn tây- HN    01682254745   
7    Đỗ Bá Hữu    PCT    Xuân lộc- Sơn Dương- Thanh Thuỷ- Phú Thọ    0979323634   
8    Đỗ Đức Dụ    PCT    TP Việt Trì- Phú Thọ    0976849908  
9    Đỗ Cư    PCT    TP Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc    01646347409

10    Đỗ Văn Tiến    PCT    Thanh Lãng- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc    0912852974 

11    Đỗ Lê Hồng    PCT    Bắc Lũng –Sơn Dương- Tuyên Quang    0977752351  
12    Đỗ Văn Tịch    UV    Tuy Lộc- Trạch Mĩ Lộc –Phúc Thọ- HN 

13    Đỗ Xuân Cầu    UV    C13 Sen Chiểu –Phúc Thọ – HN    01666243395 
14    Đỗ Văn Hoà    UV    P Viên Sơn- Sơn Tây – HN    0433618246  
15    Đỗ Minh Tâm    UV    P Lê Lợi- Sơn Tây- HN    0433834145  
16    Đỗ Việt Chuyên    UV    NT Việt –Mông Ba Vì- HN    0985703471  
17    Đỗ Đăng Chanh    UV    Canh Nậu- Thạch Thất- HN    0433598814 

18    Đỗ Xuân Khang    UV    Phụng Thượng- Phúc Thọ- HN    0973059194 

19    Đỗ Văn Sơn    UV    Tam Hiệp- Phúc Thọ- HN    
20    Đỗ Trọng Nga    UV    Sơn Đông- Sơn Tây- HN    0902019584