“Hội Đồng Họ Đỗ Việt Nam – Khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng”

              Phiên họp ngày 15/5/2011 tại Từ đường Tộc Đỗ Như làng Phong Lục, xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam gồm TT BLL và đại diện Ban trị sự HĐGT các Tộc Đỗ trong khu vực:

             Mọi người đồng nhất trí chọn hội trường nhà hàng tiệc cưới Phì Lũ 3 tại bắc Tượng đài đường 2/9 quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng để tổ chức “NGÀY HỘI HỌP MẶT HỌ ĐỖ VIỆT NAM LẦN THỨ 15”. Đây là một vinh dự cho TT BLL và bà con Họ Đỗ Quảng Nam-Đà Nẵng.

            Với chặng đường 05 năm thành lập và hoạt động tuy không dài, nhưng TT BLL đã làm được nhiều điều đáng kể; báo cáo hằng năm trong mỗi lần họp mặt đều nêu rõ (xem các Bản tin Họ Đỗ KV QN-ĐN), nhiều tộc Đỗ trong khu vực đã tin yêu tìm về sinh hoạt ngày càng đông hơn, đăc biệt năm nào tới ngày họp mặt cũng có vài Tộc mới tìm về, tính tới hôm nay Họ Đỗ Quảng Nam- Đà Năng đã có 33 Tộc (mỗi tộc là một đơn vị). Để hoạt động của Ban liên lạc và bà con họ Đỗ xứ Quảng đạt nhiều hiệu quả thiết thực hơn nữa trong thời gian tới, theo yêu cầu cần cải cách tên gọi Ban trị sự Dòng Họ (danh xưng) cho phù hợp với giai đoạn mới xứng tầm cùng các Họ bạn. TT BLL Họ Đỗ Việt Nam đã chính thức thay đổi tên gọi Ban Liên Lạc Họ Đỗ Việt Nam thành “Hội Đồng Dòng Họ Đỗ  Việt Nam” Chức vị đãm trách cũng được thay đổi theo cho phù hợp: chức danh Trưởng ban nay được gọi là Chủ tịch, Phó trưởng ban được gọi là Phó chủ tịch.  

             Do tình hình thực tế nêu trên và theo quyết định đổi tên gọi mới của TT BLL Họ Đỗ Việt Nam đăng ở Thông tin việc HĐVN số 38. Tại cuộc họp này TT BLL và đại diện Ban trị sự HĐGT các Tộc đã cùng thống nhất đổi tên Ban liên lạc thành “Hội Đồng Họ Đỗ Việt Nam – Khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng” và đã đề cử bầu chọn vào BCH Hội đồng :

 

1- Ông Đỗ Trùng Dương                 Chủ tịch.

2- Ông Đỗ Trọng Ổi                      Phó chủ tịch

3- Ông Đỗ Hùng Luân                   Phó chủ tịch

4- Ông Đỗ Hữu Minh                       Ủy viên.

5- Ông Đỗ Trọng Lễ                         Ủy viên.

6- Ông Đỗ Thanh Bình                     Ủy viên.

7- Ông Đỗ Thành Nhân                    Ủy viên.

8- Bà   Đỗ Thị Ngọc                         Ủy viên.

9- Ông Đỗ Thái Hòa                         Ủy viên.

10- Ông Đỗ Thế Bộ                            Ủy viên.

11- Ông Đỗ Tấn Hùng                       Ủy viên.

12- Ông Đỗ Xuân Hiền                      Ủy viên.

13- Ông Đỗ Đăng Thanh                   Ủy viên.

15- Ông Đỗ Hữu Quế                        Ủy viên. Tổng cộng gồm có 15 người.                                   

                                           

   Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2011

                   TM. HĐHĐ QN-ĐN

                         Đỗ Trọng Ổi

Nguồn hodovietnam.vn