Thành lập Ban liên lạc họ Đỗ Khu vực Thành phố Vĩnh Yên

 Thành lập Ban liên lạc họ Đỗ  Khu vực Thành phố Vĩnh Yên-Tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 23-5-2010 vừa qua tại nhà riêng ông Đỗ Văn Phiệt ở phố Chùa Hà, Thành phố Vĩnh Yên đã diễn ra Hội nghị thành lập Ban liên lạc họ Đỗ Khu vực Thành phố Vĩnh Yên-Tỉnh Vĩnh Phúc. Tham gia Hội nghị có hơn 30 đại biểu đại diện cho một số chi dòng họ Đỗ khu vực Thành phố Vĩnh Yên và thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam. Khách mời có chính quyền địa phương và một số họ bạn.

 Tặng hoa chào mừng Hội nghị thành lập BLL họ Đỗ Khu vực Thành phố Vĩnh Yên

Báo cáo tóm tắt tại Hội nghị cho thấy khu vực Thành phố Vĩnh Yên là nơi đang diễn ra quá trình đô thị hóa nhanh, đời sống kinh tế văn hóa ngày càng phát triển. Vùng này từ thời vua Hùng dựng nước đã có người họ Đỗ sinh sống, trong đó có những dòng họ Đỗ Lớn như họ Đỗ Thanh Lãng hiện có hơn 300 người. Báo cáo đã thông qua chương trình hành động của Ban liên lạc họ Đỗ Khu vực Thành phố Vĩnh Yên-Tỉnh Vĩnh Phúc, mà trọng tâm là hỗ trợ dòng họ Đỗ Thanh Lãng tổ chức thành công hội nghị BLL họ Đỗ toàn quốc năm 2011. Hội nghị đã công bỗ danh sách 11 vị trong  ban liên lạc Khu vực do ông Đỗ Văn Phiệt làm trưởng ban. Phó ban là các ông Đỗ Nguyên Lượng, Đỗ Cư, Đỗ Văn Nhạc, Đỗ Trọng Hiệu.

 Ông Đỗ Ngọc Liên chúc mừng các vị trong BLL họ Đỗ Khu vực TP Vĩnh Yên

Ông Đỗ Ngọc Lân thay mặt thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam đọc Quyết định công nhận thành lập Ban liên lạc họ Đỗ Khu vực Thành phố Vĩnh Yên-Tỉnh Vĩnh Phúc, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của thường trực Ban liên lạc họ Đỗ Việt Nam. Ông Đỗ Ngọc Liên trưởng Ban liên lạc họ Đỗ Việt Nam đã chúc mừng sự ra đời của Ban liên lạc họ Đỗ Khu vực Thành phố Vĩnh Yên và gắn huy hiệu họ Đỗ Việt Nam cho các vị trong BLL mới. Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam tặng BLL mới một số bản tin, thơ họ Đỗ Việt Nam tập một và phim  phóng sự “Cuộc gặp mặt bà con họ Đỗ Việt Nam lần thứ 13”. Các đại biểu lần lượt phát biểu ý kiến, biểu lộ sự tình cảm tốt đẹp và vui mừng chào đón sự kiện thành lập Ban liên lạc họ Đỗ Khu vực Thành phố Vĩnh Yên-Tỉnh Vĩnh Phúc.

 Một đại biểu họ bạn phát biểu cảm tưởng

Trong thời gian vận động thành lập BLL, được sự hỗ trợ của thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam, các thành viên trong ban vận động đã tìm về từng địa phương có người họ Đỗ sinh sống để tuyên truyền về hoạt động của BLL họ Đỗ cả nước những năm qua và vận động thành lập BLL họ Đỗ Khu vực. Kết quả chỉ trong một thời gian ngắn đã kết nối được 08 dòng họ Đỗ trong khu vực, bước đầu có 05 dòng họ có đủ điều kiện cử đại diện thường trực tại BLL họ Đỗ Khu vực. Đây có thể là kinh nghiệm quí cho các ban vận động thành lập BLL họ Đỗ ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Sự ra đời của Ban liên lạc họ Đỗ Khu vực Thành phố Vĩnh Yên-Tỉnh Vĩnh Phúc là một bước phát triển mới của sinh hoạt dòng họ Đỗ trên địa bàn Vĩnh Phúc và góp thêm sức mạnh “đồng tâm-Đồng thuận- Đồng hành” của đại gia đình họ Đỗ Việt Nam. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng thành công của Hội nghị thành lập  Ban liên lạc họ Đỗ Thành phố Vĩnh Yên-Tỉnh Vĩnh Phúc và tin rằng Ban sẽ ngày càng được củng cố và phát triển.

Tin từ Đỗ Quang Hòa

Xin thông báo: Trụ sở hiện nay của Ban liên lạc họ Đỗ Khu vực Thành phố Vĩnh Yên đặt tại số 56, ngõ 10, phố Chùa Hà, Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên.

Điện thoại liên lạc: CĐ 02113723477; DĐ:0913284379