Công tác chuẩn bị cho cuộc gặp mặt bà con họ Đỗ Việt nam lần thứ 13 

17/03/2010
Công tác chuẩn bị cho cuộc gặp mặt bà con họ Đỗ Việt nam lần thứ 13

Ngày 13/3/2010 tại trụ sở BLL họ Đỗ Việt Nam đã có cuộc họp thường trực BLL với nội dung kiểm điểm, rà soát toàn bộ công việc chuẩn bị cho cuộc gặp mặt lần thứ 13 của BLL họ Đỗ Việt Nam, sẽ tổ chức vào 02 ngày từ thứ 7 ngày20/3/2010 đến chủ nhật ngày 21/3/2010 (Tức ngày Mùng 5 và 6 tháng hai năm Canh Dần), ở Hà Vỹ – xã Liên Hà – Huyện Đông Anh – TP. Hà Nội – xã Liên Hà – Huyện Đông Anh – TP. Hà Nội.

Theo báo cáo của ban tổ chức công tác chuẩn bị tại địa phương đã hoàn thành. BTC đã gửi giấy mời cho các dòng họ bạn và lãnh đạo cơ quan đoàn thể tại địa phương.

Công tác trang trí tại Đình Hà Vĩ, nhà thờ tiến sĩ Đỗ Túc Khang và khu vực lễ hội sẽ tiến hành từ ngày 18/3/2010, các vật tư phục vụ hội nghị (băng rôn, khẩu hiệu, cờ, đèn…) đã chuẩn bị đầy đủ.

Phần văn nghệ ngoài vở chèo “người con gái đất Dộc” đã thông qua phần tổng duyệt có thêm trích đoạn tuồng của địa phương chào mừng hội nghị.

Công tác hậu cần, y tế, chỗ gửi xe, nơi ăn chốn ở cho các đại biểu về dự họp, an ninh trật tự đã giao cho bà con họ Đỗ Hà Vĩ do ông Đỗ Xuân Nhị làm trưởng ban.

Thực hiện tôn chỉ mục đích của BLL đã đề ra và rút kinh nghiệm những năm trước thường trục BLL đã thống nhất một số qui định sau:

– Thực hành tiết kiệm, không khoa trương, việc thông tin quảng bá cho hoạt động của dòng họ trong dịp này dựa vào sức mình là chính, dự định mời cơ quan truyền thanh, truyền hình về đưa tin chưa đặt ra trong hội nghị lần này.

– Chốt lại số bài tham luận đã gửi về BLL đăng ký đọc tại hội nghị. Các bài tham luận quá dài hoặc đến ngày khai mạc hội nghị, ban tổ chức sẽ tiếp nhận đưa trên bản thông tin họ Đỗ VN và Website hodovietnam để tránh phá vỡ chương trình đã được xây dựng (nhiều năm qua có những đoàn sát giờ mới đưa tham luận, ra gây  khó khăn cho BTC và ảnh hưởng chung đến thành công của hội nghị) Các đoàn gửi bài sau thời hạn được đăng ký đọc lời chào mừng theo mẫu hướng dẫn của TT BLL (thời gian không quá 05 phút).

– Tại cuộc gặp mặt năm ngoái ở Xứ Đoài,  nhiều số bà con có nguyện vọng chụp ảnh lưu niệm nhưng chưa  được đáp ứng. Năm nay BTT đồng ý cho thợ chụp ảnh người địa phương hoạt động trong thời gian lễ hội nhưng phải đăng ký trước vơi ban tổ chức.

– Cuối buổi họp TTBLL đã thông qua danh sách các vị họ Đỗ có nhiều công sức đóng góp BLL họ Đỗ Toàn Quốc và BLL họ Đỗ địa phương theo danh sách đề cử khen tặng được các cơ sở gửi về .