DỰ THẢO TUYÊN NGÔN, CƯƠNG LĨNHTHÀNH LẬP CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ VIỆT NAM 

DỰ THẢO TUYÊN NGÔN, CƯƠNG LĨNHTHÀNH LẬP CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ VIỆT NAM

Ban liên lạc Toàn quốc họ Đỗ Việt Nam trải qua 13 năm thành lập và hoạt động miệt mài, sáng tạo đã hòan thành sứ mạng lịch sử của mình là đã tạo dựng được một nền tảng vững vàng cho hoạt động của toàn Dòng họ. Đã tập hợp được trên 400 dòng họ Đỗ khắp cả nước và gần 20 dòng họ Đỗ ở nước ngoài trong mái nhà chung họ Đỗ Việt nam, duy trì được đều đặn 12 kỳ họp mặt thường niên các dòng họ Đỗ Việt nam toàn quốc.

Đã biên soạn và ấn hành được 2 tập sách trên 2000 trang về Lịch sử họ Đỗ Việt nam, và 1 tuyển tập thơ họ Đỗ trên 100 bài, 3 tập sách trên 1500 trang về Nguồn gốc và Văn minh Việt cổ, đã phát hành bản tin  hàng quý Việc họ Đỗ  Việt nam và cập nhật tin tức, tư liệu về dòng họ trên trang web: “http://hodovietnam.vn”. Đã hoàn thành bản Đỗ Ca hùng tráng, Huy hiệu, Biểu trưng họ Đỗ và chuẩn bị ra mắt bộ trang phục họ Đỗ.

Tuy nhiên, hàng loạt các nhiệm vụ trọng đại của dòng họ sắp tới đang đè nặng trên vai Ban liên lạc toàn quốc đó là phải xây cho được ngôi Mộ tổ là mộ Bà Đỗ Quý Thị và mộ của Bát Bộ Kim Cương Bồ tát tại gò Thiềm Thừ và dựng cho được Nhà thờ tổ họ Đỗ toàn quốc tại nơi này, là phải tạo dựng được sự gắn kết sâu rộng hơn nữa trong dòng họ không những về Truyền thống Nhân văn, Văn hóa Cội nguồn mà còn cả về lợi ích vật chất tinh thần về tương lai giàu có, xung túc cho các thế hệ con cháu họ Đỗ muôn đời sau.

Vì vậy, tại cuộc hội ngộ lần thứ13 của toàn dòng họ vào năm 2010, sau khi đã trải qua 1 chu kỳ, một vòng quay 12 con giáp, đã hoàn thành sứ mạng VỀ NGUỒN, Ban liên lạc toàn quốc sẽ đưa tòan Dòng họ bước sang 1 vòng quay mới, 1 thời kỳ mới hướng tới tương lai thời kỳ phát triển Hưng thịnh, Giàu sang, Sung túc bắt đầu bằng năm Canh Dần_ năm Mãnh Hổ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

Mở đầu cho bước ngoặt này, Ban liên lạc họ Đỗ  Việt nam đã quyết định thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đỗ Việt nam và Câu lạc bộ Văn hóa họ Đỗ Việt nam là những tổ chức trực thuộc đầu tiên nối dài cánh tay hoạt động của Ban liên lạc trong thời gian tới. Sau đây là Tôn chỉ, Mục đích, Điều lệ hoạt động và Kế hoạch hành động của Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đỗ Việt nam.

Tôn chỉ, mục đích của CLB Doanh nhân họ Đỗ  Việt nam.

Doanh nhân Việt cổ xưa đã xuất hiện từ thời hậu kỳ đồ đá mới ở nước ta(6000 năm trước Công nguyên), họ không lưu lại danh xưng song những sản phẩm họ để lại đáng để cho đời sau ghi nhớ, tôn vinh , chính họ đã khơi nguồn cho dòng chảy vô tận doanh nhân đất nước.

Từ thời cổ xưa các doanh nhân được lịch sử Việt nam lưu truyền: Ông Khổng là ông tổ nghề rèn ở xứ Nghệ, Bà Hoàng Phủ Thiếu Hoa, công chúa con vua Hùng là Thần tổ nghề Dệt, Linh lang làm bánh chưng, bánh dầy, Mai An Tiêm trồng dưa hấu, trạng Bùng Phùng Khắc Khoan là Tổ sư nghề dệt lụa xứ Đoài…

Lịch sử Việt Nam cận đại đã ghi nhận Dân tộc Việt nam thông minh, thao lược đã tạo ra những doanh nhân tài ba Đỗ Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà, Trịnh Văn Bô, Trương Văn Bền, Ngô Tư Hạ…

Ngày nay, lớp lớp Doanh nhân Việt tiếp nối khát vọng thịnh vượng mở mang đất nước để sánh vai các dân tộc trên thế giới. Doanh nhân Việt nam là đội quân chủ lực của công cuộc đổi mới đưa đất nước  tiến lên bền vững, hội nhập bình đẳng và tiến vào văn minh. Doanh nhân Việt là lực lượng cách mạng, là những ngừơi lính trên mặt trận xây dựng đất nước thời bình.

Đội ngũ Doanh nhân đã trở thành một tầng lớp xã hội ngày càng đông đảo. Một trong những thành tựu nổi bật nhất trong hơn 20 năm đổi mới vừa qua của Đảng và Nhà nước ta đó là việc tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển và trưởng thành nhanh chóng của đội ngũ Doanh nghiệp và Doanh nhân Việt nam.

Họ Đỗ Việt nam có truyền thống sinh ra các Doanh nhân thành đạt. Đó là Đỗ Bạch Thái Bưởi, ông vua đường Thủy Đông Dương, Doanh nhân Đỗ Đình Thiện thư ký riêng của Hồ Chủ tịch được giao phụ trách Quỹ Trung ương của Chính phủ, Ông Đỗ Đức Cường cha đẻ của ATM thế giới. Thần đèn Đỗ Quốc Khánh lập kỷ lục về di dời nhà., Tổng giám đốc Thép Việt Đỗ Duy Thái hay là thuyền trưởng con tàu Bảo hiểm AAA Đỗ Thị Kim Liên vv và vvv, không sao kể hết.

Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đỗ Việt nam được thành lập nhằm mục đích phát huy truyền thống Doanh nhân Việt, Doanh nhân Đỗ của mọi thời đại, tập hợp gắn kết các Doanh nhân, Doanh nghiệp họ Đỗ trong toàn quốc và ở nước ngoài, hiểu biết lẫn nhau, hỗ trợ, hợp tác làm ăn vì sự thành đạt của từng Doanh nhân, Doanh nghiệp và sự thịnh vượng chung của toàn dòng họ gây dựng và tạo lập các Doanh nghiệp mới, đào luyện các Doanh nhân trẻ họ Đỗ, hình thành một Tập đoàn Kinh tế Đỗ Gia trong tương lai.

Tôn chỉ họat động Đạo kinh doanh của Doanh nhân họ Đỗ là Tâm- Tài- Trí- Tín- Dũng:  có Trí để tồn tại, có Tài để phát đạt, có Dũng để đương đầu có Tâm sáng ngời để góp vào lợi ích chung và có Tín để thu phục nhân tâm tập hợp lực lượng.

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CLB Doanh nhân họ Đỗ Việt nam

Căn cứ :

–         Pháp luật và Quy định của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam về hoạt động của Câu lạc bộ.-

         Điều lệ hoạt động của Tổ chức Câu lạc bộ UNESCO thông tin các dòng họ Việt nam.

–         Tôn chỉ, mục đích và Điều lệ hoạt động của Ban liên lạc họ Đỗ Việt nam.

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đỗ Việt nam gồm 7 chương 24 điều do Ban liên lạc họ Đỗ Toàn quốc Việt nam ban hành : 

Chương 1 : Điều khoản chung.

Chương 2 : Chức năng, nhiệm vụ.

Chương 3 : Tổ chức, Quản lý và Điều hành.

Chương 4 : Thành  viên Câu lạc bộ.

Chương 5 : Tài chính và Tài sản.

Chương 6 : Tổ chức lại- Giải thể.

Chương 7 : Điều khoản thi hành.

CHƯƠNG 1 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1 : Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đỗ Việt nam (sau đây gọi tắt là CLB) là tổ chức xã hội phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động tự nguyện của các Doanh nhân, các nhà quản lý, các doanh nghiệp và tổ chức sự nghiệp họ Đỗ trong toàn quốc và ở nước ngoài hoạt động trong mọi lĩnh vực Kinh tế, không phân biệt thành phần Kinh tế, Xã hội, Dân tộc, Tôn giáo cùng phấn đấu cho sự phát triển, thành đạt của các thành viên, cho sự hưng thịnh toàn dòng họ và sự nghiệp Dân giàu, Nước mạnh, Xã hội công bằng, Dân chủ, Văn minh của Tổ quốc Việt nam.

CLB Doanh nhân họ Đỗ Việt nam do Ban liên lạc toàn quốc họ Đỗ Việt nam quyết định thành lập bảo trợ, chủ quản, quản lý mọi hoạt động.

Điều 2 : Tên và Logo :

 1. Tên chính thức : Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đỗ Việt nam.
 2. Tên giao dịch quốc tế : Do Families Businessmen Club_ Viết tắt là Do FBC.
 3. Câu lạc bộ có biểu trưng( Logo) riêng.

Điều 3: Trụ sở

Câu lạc bộ đặt trụ sở chính tại Thủ đô Hà nội.Tùy theo nhu cầu hoạt động, CLB có thể xin phép thành lập các văn phòng đại diện và chi nhánh ở một số địa phương trong nước và nước ngoài theo quy định của Pháp luật Việt nam và thông lệ Quốc tế.

CHƯƠNG  2: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 4: Chức năng

Câu lạc bộ có các chức năng chính sau:

 1. CLB là một “sân chơi” tập hợp các Doanh nhân, các nhà Quản lý họ Đỗ có cùng hoài bão xây dựng thương hiệu uy tín trên thị trường.
 2. CLB là cầu nối tập hợp, phối hợp, liên kết hoạt động của các Doanh nhân họ Đỗ, giúp nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh và uy tín của Doanh nhân trên thị trường. Là người đại diện bảo vệ lợi ích chính đáng hợp pháp cho các thành viên.
 3. CLB là cánh tay nối dài của Ban liên lạc toàn quốc trong hoạt động huy động các nguồn lực Kinh tế để thực hiện các mục tiêu cụ thể và mục tiêu chiến lược lâu dài của dòng họ.
 4. CLB là cái nôi khởi nguồn, tạo dựng ra các doanh nghiệp mới, đào luyện ra các Doanh nhân trẻ họ Đỗ Việt nam là Mạnh thường quân trong các hoạt động từ thiện, xóa đói giảm nghèo, Khuyến học của toàn dòng họ.5.     .  CLB là chỗ dựa về tinh thần và vật chất, ở đó các Doanh nhân và Doanh nghiệp họ Đỗ sẽ nhận được sự đùm bọc, động viên, hỗ trợ của các thành viên khác một khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Điều 5: Nhiệm vụ:

Câu lạc bộ có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

 1. Tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin, tìm cơ hội liên kết hợp tác kinh doanh, thắt chặt tình thân hữu, hỗ trợ nhau giữa các thành viên.
 2. Đầu tư nâng cấp chất lượng, mở rộng nội dung trang WEB “donghodoVietnam.vn” và Bản tin “Việc họ Đỗ Việt nam” , xuất bản thêm bản tin Doanh nhân họ Đỗ Việt nam trở thành môi trường chia sẻ và hợp tác cho các Doanh nhân họ Đỗ Việt nam. Cung cấp thông tin về năng lực, sản phẩm, quảng bá thương hiệu, giới thiệu phong cách, thế mạnh, thành công của tấm gương giàu và sang các Doanh nghiệp và Doanh nhân họ Đỗ.
 3. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia các gian hàng họ Đỗ Việt nam tại các Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, tổ chức các chuyến du lịch, tham quan trong và ngoài nước để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, cội nguồn và cơ hội kinh doanh cho các thành viên.Tổ chức các hội thảo chuyên để, tạo điều kiện để các thành viên tiếp xúc với các học giả, các nhà hoạt động Xã hội, các chính khách, giới truyền thông quốc tế
 4. Tham gia làm thành viên các tổ chức Hiệp hội Doanh nhân và Doanh nghiệp lớn, qua đó nâng cao uy tín, vị thế của Câu lạc bộ là người đại diện bảo vệ lợi ích chính đáng của các thành viên, hỗ trợ tinh thần và vật chất khi các thành viên gặp khó khăn.
 5. Phát triển thành viên, mở rộng phạm vi hoạt động, huy động các nguồn lực về kinh tế, tài chính, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nền tảng vật chất lâu dài của dòng họ đó là Nhà thờ và Khu mộ tổ họ Đỗ toàn quốc.
 6. Xậy dựng một vườn ươm Doanh nghiệp họ Đỗ, là nơi hỗ trợ về cơ sở vật chất ban đầu và cơ sở pháp lý để hình thành các doanh nghiệp họ Đỗ mới. Các làng nghề họ Đỗ là nơi huấn luyện, đào tạo các doanh nhân trẻ họ Đỗ, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho con em họ Đỗ là nòng cốt để hình thành về lâu dài Tập đoàn Kinh tế Đỗ gia Việt nam, danh gia vọng tộc, sánh vai cùng các đại gia 5 Châu, 4 Biển.

CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC- QUẢN LÝ- ĐIỀU HÀNH

Điều 6: Nguyên tắc hoạt động của CLB

–         Tự nguyện, Tự quản, tự chủ về tài chính.

–         Bình đẳng cho mọi thành viên.

–         Phát huy thế mạnh của từng thành viên tạo ra sức mạnh chung của toàn dòng họ.

Điều 7:Tổ chức bộ máy của Câu lạc bộ gồm:

 1. Cơ quan chủ quản, sáng lập Câu lạc bộ.
 2. Đại hội thành viên CLB.
 3. Hội đồng cố vấn.
 4. Ban điều hành gồm: Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và Bộ máy giúp việc.

Điều 8: Cơ quan chủ quản:

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Câu lạc bộ. Ban liên lạc họ Đỗ toàn quốc là cơ quan sáng lập, quyết định thành lập CLB, bổ nhiệm nhân sự Ban chủ nhiệm lâm thời, chỉ định thành viên Hội đồng cố vấn, phê chuẩn kết quả bầu cử Ban điều hành CLB tại các kỳ đại hội toàn thể các thành viên. Phê duyệt báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động hàng năm, báo cáo quyết toán và kế hoạch tài chính hàng năm của Ban điều hành CLB.

Điều 9: Đại hội thành viên CLB.

Đại hội thành viên CLB họp toàn thể hay họp Đại biểu là cơ quan có thẩm quyền sau cơ quan sáng lập được tổ chức định kỳ 03 năm 1 lần có các nhiệm vụ sau:

 1. Thảo luận và Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm vụ của CLB, Báo cáo Tài chính nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
 2. Nghị quyết về chiến lược phát triển, đầu tư và kế hoạch triển khai trọng điểm của CLB.
 3. Bầu Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ: Đại hội Thành viên CLB định kỳ do Ban liên lạc toàn quốc họ Đỗ triệu tập. Đại hội Thành viên CLB bất thường cho Ban chủ nhiệm CLB để nghị Ban liên lạc họ Đỗ quyết định triệu tập.

Điều 10: Hội đồng cố vấn CLB

Hội đồng cố vấn của CLB do Ban liên lạc toàn quốc chỉ định gồm các Trưởng lão uy tín của dòng họ, các học giả văn hóa uyên bác, các doanh nhân danh tiếng, các chuyên gia, bác học, các vị trong Ban chủ nhiệm khóa trước. Tổng số từ 5-10 vị. Hội đồng cố vấn có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn về chiến lược cho công tác quản lý của Ban liên lạc và cho công tác điều hành của Ban Chủ nhiệm CLB.

Điều 11: Ban Chủ nhiệm CLB

Ban Chủ nhiệm CLB là cơ quan điều hành mọi hoạt động thường nhật của CLB gồm các thành viên:

 1. Chủ nhiệm CLB phụ trách chung, là Phó Ban liên lạc toàn quốc họ Đỗ Việt nam, là người đại diện Pháp luật của CLB, chủ  tài khoản giao dịch ngân hàng của CLB.
 2. Phó chủ nhiệm thương trực kiêm Tổng Thư ký phụ trách Văn phòng và Công tác truyền thông của CLB.
 3. Phó Chủ nhiệm chuyên trách công tác Hội viên và Đào tạo trực tiếp làm Giám đốc Trung tâm Vườn ươm “Doanh nghiệp và Doanh nhân họ Đỗ- Businessmen Nursery Garden”.
 4. Phó chủ nhiệm chuyên trách công tác Tài chính, trực tiếp làm Giám đốc Quỹ Đỗ gia- Đo Families Found, huy động tài trợ, triển khai các chương trình Đầu tư và Từ thiện.
 5. Phó chủ nhiệm chuyên trách xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng của CLB và của toàn dòng họ.

Điều 12: Bộ máy giúp việc Ban chủ nhiệm

Bộ máy giúp việc Ban chủ nhiệm gồm các đơn vị sau đây:

 1. Văn phòng Câu lạc bộ phụ trách công tác Hành chính và Truyền thông do 1 phó Chủ nhiệm kiêm Chánh Văn phòng và 1,2 nhân viên.
 2. Ban Hội viên và Đào tạo gồm 1 Phó chủ nhiệm làm Trưởng ban và 5-10 thành viên CLB tham gia.Vườn ươm sẽ có Bộ máy điều hành riêng.
 3. Ban tài chính do 1 Phó chủ nhiệm CLB kiêm Trưởng ban gồm 1 kế toán,1 thủ quỹ chuyên trách và 5-10 thành viên CLB tham gia. Quỹ  Đỗ gia sẽ có bộ máy riêng.
 4. Ban hạ tầng do 1 Phó Chủ nhiệm CLB làm Trưởng ban và 5-10 thành viên CLB tham gia.Nhiệm vụ cụ thể của Bộ máy giúp việc từ người phụ trách đến các thành viên do Chủ nhiệm Câu lạc bộ xác định cụ thể theo từng nhiệm kỳ hoạt động thông qua một quy chế Điều hành của CLB.

CHƯƠNG 4:THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ

Điều 13: Đối tượng là thành viên CLB

Tất cả các Doanh nhân, các nhà quản lý doanh nghiệp họ Đỗ thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tán thành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CLB, tự nguyện gia nhập CLB, được Ban chủ nhiệm CLB công nhận, cấp thẻ hội viên. Các thành viên CLB có thể là thể nhân hoặc đại diện Pháp luật một Tổ chức, Doanh nghiệp, 1 đơn vị sự nghiệp.

Điều 14: Thủ tục gia nhập CLB

Các thành viên thuộc đối tượng trong điều 13 cần nộp bộ hồ sơ xin gia nhập gồm các giấy tờ sau:

 1. Phiếu đăng kí gia nhập CLB doanh nhân họ Đỗ Việt nam( Có mẫu trong phụ lục kèm theo).
 2. Bản thông tin Doanh nhân và Doanh nghiệp( Có mẫu trong phụ lục kèm theo).

Điều 15: Thủ tục ra khỏi CLB

Các thành viên do yêu cầu cá nhân cần chấm dứt hoạt động tại CLB cần gửi cho Ban Chủ nhiệm các giấy tờ sau:

 1. Thư thông báo thôi sinh hoạt CLB, kèm theo thẻ CLB.
 2. Biên bản thanh lý công nợ Tài chính, Tài sản và công việc dở dang giữa cá nhân và CLB do Trưởng ban Tài chính của CLB ký xác nhận.

Điều 16: Quyền lợi của thành viên.

 1. Được tham gia tất cả các hoạt động do CLB tổ chức.
 2. Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban điều hành CLB.
 3. Được đăng tải, giới thiệu, tiếp thị các hoạt động, Logo thương hiệu của Doanh nghiệp thành viên trên trang Web: “ Donghodovietnam.vn”, Bản tin việc họ Đỗ Việt nam và các taì liệu truyền thông khác của dòng họ.
 4. Được cung cấp thông tin và tham gia các Hội trợ triển lãm, Hội nghị, hội thảo, các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.
 5. Được nhận sự hỗ trợ của các thành viên khác trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tiếp thị.
 6. Được cấp thẻ thành viên CLB và Biểu trưng, huy hiệu của CLB.
 7. Được nhận sự bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp.
 8. Được chấm dứt hoạt động theo yêu cầu cá nhân sau khi đã hoàn tất các nghĩa vụ, thanh lý các công việc dở dang và công nợ với CLB.

Điều 17: Nghĩa vụ của thành viên.

 1. Thi hành tự giác và nghiêm chỉnh  Điều lệ và các quy định của CLB.
 2. Đóng lệ phí thường niên theo quy định.
 3. Tích cực tham gia các hoạt động của CLB.
 4. Bảo vệ và nâng cao uy tín hoạt động của CLB.

CHƯƠNG 5: TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CỦA CLB

Điều 18: CLB là một tổ chức xã hội phi lợi nhuận hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự chủ về Tài chính, có tài khoản giao dịch nội tệ và ngoại tệ tại Ngân hàng. Quy chế tài chính nội bộ CLB do Chủ nhiệm CLB ban hành.Ban chủ nhiệm CLB lập kế hoạch Thu- Chi Tài chính hàng năm và báo cáo quyết toán tài chính hàng năm để Ban liên lạc toàn quốc phê duyệt.

Điều 19: Các khoản thu của CLB gồm:

–         Phí gia nhập và phí thành viên thường niên do các thành viên đóng góp theo quy định.

–         Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

–         Vốn và Quỹ của Ban liên lạc tòan quốc giao.

–         Các khoản thu do hoạt động của CLB như Quảng cáo, Hội chợ triển lãm, Hội thảo, phát hành tài liệu, sách báo, phim ảnh….

–         Các khoản nộp cấp trên của các Trung tâm, doanh nghiệp hạch tóan kinh tế trực thuộc CLB.

Điều 20: Các khoản chi của CLB đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và đúng quy chế Tài chính gồm:

–         Trích nộp chi phí hoạt động của cơ quan chủ quản.

–         Chi phí hoạt động của văn phòng CLB và Ban chủ nhiệm CLB.

–         Chi phí Đại hội, Hội nghị, Hội thảo, Hội chợ triển lãm.

–         Chi phí hoạt động Truyền thông, Quảng cáo, Tiếp thị.

–         Chi phí trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật của CLB và của toàn dòng họ: Mộ tổ, Nhà thờ tổ, Đài tưởng niệm, Phương tiện vận chuyển….

–         Chi phí từ thiện và khuyến học.

–         Chi phí hoạt động đối ngoại và quan hệ quốc tế và các khoản chi phí hợp lý khác

CHƯƠNG 6: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ CLB.

Điều 21: Tùy vào sự phát triển mở rộng, CLB sẽ được nâng cấp, tổ chức lại dưới hình thức Hiệp hội hay cao hơn, tiến tới một tổ chức cổ phần và xa hơn là Tập đoàn kinh tế.

Điều 22: CLB chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:

–         Cơ quan chủ quản ra quyết định giải thể.

–         Đại hội thành viên tự nguyện, đồng thuận giải thể với biểu quyết tỷ lệ 2/3 trở lên. 

CHƯƠNG 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23: Bản điều lệ này gồm 7 chương, 24 điều được Đại hội trù bị thành lập CLB thông qua ngày 27/12/2009 và được Trưởng ban liên lạc tòan quốc họ Đỗ Việt nam ký Quyết định ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010.

Điều 24: Mọi sửa đổi, bổ xung Điều lệ này phải được Đại hội thành viên CLB thường kỳ thông qua và Ban liên lạc tòan quốc phê chuẩn.

Bản Điều lệ này có 02 Phụ lục kèm theo.

Đại diện Ban liên lạc họ Đỗ Việt nam và các thành viên sáng lập họp Đại hội thành lập CLB đã ký tên xác nhận.

Nguồn hodovietnam.vn