Thông báo thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đỗ Việt nam

 

THÔNG BÁO

CỦA TT BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỖ VIỆT NAM

Triệu tập Đại hội Trù bị thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đỗ Việt nam

Kính gửi:

–  Các Quý Ông, Bà Cố vấn và thành viên Ban liên lạc tòan quốc họ Đỗ Việt nam

–  Các Quý Ông, Bà thành viên sáng lập CLB Doanh nhân họ Đỗ Việt nam. 

Thực hiện chủ trương của Ban liên lạc toàn quốc họ Đỗ Việt nam về việc thành lập các CLB trực thuộc, ngày 15 tháng 12 năm 2009, Trưởng ban liên lạc họ Đỗ đã ban hành Quyết định 010/BLL/2009/QĐ thành lập CLB Doanh nhân họ Đỗ Việt nam.

Để CLB này đi vào hoạt động ngay từ đầu năm 2010, ra mắt tại cuộc gặp mặt thường niên lần thứ 13 của tòan Dòng họ đầu xuân Canh Dần, Trưởng ban liên lạc họ Đỗ Việt nam quyết định triệu tập Đại hội Trù bị Thành lập CLB Doanh nhân họ Đỗ Việt nam với nội dung sau:

 1. Địa điểm: Công ty Du lịch Xanh Lăng CôNhà số 12B, lô số 13B, đường Trung Yên 11, khu đô thị Trung Yên, Cầu giấy, Hà nội.
 2. Thời gian: Chủ nhật ngày 27/12/2009 từ 9h đến 13h.
 3. Nội dung:
 4. Thông qua Tuyên ngôn Thành lập CLB.
 5. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CLB
 6. Thông qua Chương trình hoạt động của CLB nhiệm kỳ 2010/2011.
 7. Bầu ban Điều hành lâm thời của CLB.
 8. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng cố vấn.
 9. Quyết định mức phí tham gia và phí hoạt động thường niên.
 10. Chương trình Đại hội (kèm theo)

Xin kèm theo thông báo này bộ tài liệu Dự thảo các văn kiện có liên quan để Quý vị xem trước tiện tham gia thảo luận, đóng góp tại Đại hội.Ban liên lạc họ Đỗ Việt nam tòan quốc xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị đại biểu đến dự họp Đại hội thành lập CLB Doanh nhân họ Đỗ Việt nam đầy đủ, đúng giờ đóng góp quý báu vào sự thành công của Đại hội. Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội.Xin trân trọng cám ơn.

         Nơi nhận: 

-Như trên;         

– Hội người cao tuổi VN( để b/cáo);

 – Lưu VP Ban liên lạc.

 

 TM Ban liên lạc HĐVN

Trưởng ban Đã ký 

Đỗ Ngọc Liên

Ông Đỗ Hùng Chiến- trưởng ban điều hành CLB DNHĐVN

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAMBAN LIÊN LẠC HỌ ĐỖ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

——————–

    Số:       BLL/2009/TB Hà nội, ngày 20 tháng 12 năm 2009

 QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đỗ Việt nam

 –         Căn cứ Luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam quy định về hoạt động của các Câu lạc bộ.

–         Căn  cứ Điều lệ hoạt động Hội người cao tuổi  Việt nam.

–         Căn cứ Tôn chỉ, Mục đích và Điều lệ hoạt động của Ban liên lạc họ Đỗ Việt nam.

–         Theo Nghị quyết của Ban liên lạc họ Đỗ Việt nam về việc thành lập các CLB Doanh nhân , CLBVăn hóa Nghệ thuật, CLB Khoa học Kỹ thuật trực thuộc Ban liên lạc. 

Điều 1: Nay thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đỗ Việt nam.

–   Tên giao dịch: Do Families Businessmen Club viết tắt là  Do FBC.

–  CLB là một tổ chức xã hội phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động tự nguyện, tự chủ dưới sự chủ quản của Ban liên lạc họ Đỗ Việt nam.

– CLB có trụ sở chính đặt tại thủ đô Hà nội và các chi nhánh đặt tại các địa phương trong cả nước.

–  CLB chính thức hoạt động từ 01/01/2010 sau khi tiến hành Đại hội Trù bị Thành lập Câu lạc bộ, thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CLB và bầu ban chủ nhiệm lâm thời của CLB.

–  CLB hoạt động theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CLB Doanh nhân họ Đỗ Việt nam do Ban liên lạc ho Đỗ ban hành.

–  CLB Doanh nhân họ Đỗ Việt nam gồm các thành viên không hạn chế số lượng, không phân biệt thành phần xã hội. Là các Doanh nhân, doanh nghiệp họ Đỗ Việt nam trong cả nước và ở nước ngoài tự nguyện đăng kí tham gia.

 Điều 2: CLB Doanh nhân họ Đỗ Việt nam có chức năng, nhiệm vụ sau:

Chức năng:

 1. CLB là một “sân chơi” tập hợp các Doanh nhân, các nhà Quản lý họ Đỗ có cùng hoài bão xây dựng thương hiệu uy tín trên thị trường.
 2. CLB là cầu nối tập hợp, phối hợp, liên kết hoạt động của các Doanh nhân họ Đỗ, giúp nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh và uy tín của Doanh nhân trên thị trường. Là người đại diện bảo vệ lợi ích chính đáng hợp pháp cho các thành viên.
 3. CLB là cánh tay nối dài của Ban liên lạc toàn quốc trong hoạt động huy động các nguồn lực Kinh tế để thực hiện các mục tiêu cụ thể và mục tiêu chiến lược lâu dài của dòng họ.
 4. CLB là cái nôi khởi nguồn, tạo dựng ra các doanh nghiệp mới, đào luyện ra các Doanh nhân trẻ họ Đỗ Việt nam là Mạnh thường quân trong các hoạt động từ thiện, xóa đói giảm nghèo, Khuyến học của toàn dòng họ.
 5. CLB là chỗ dựa về tinh thần và vật chất, ở đó các Doanh nhân và Doanh nghiệp họ Đỗ sẽ nhận được sự đùm bọc, động viên, hỗ trợ của các thành viên khác một khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Nhiệm vụ:

 1. Tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin, tìm cơ hội liên kết hợp tác kinh doanh, thắt chặt tình thân hữu, hỗ trợ nhau giữa các thành viên.Đầu tư nâng cấp chất lượng, mở rộng nội dung trang WEB “donghodoVietnam.vn” và Bản tin “Việc họ Đỗ Việt nam” trở thành môi trường chia sẻ và hợp tác cho các Doanh nhân họ Đỗ Việt nam. Cung cấp thông tin về năng lực, sản phẩm, quảng bá thương hiệu, giới thiệu phong cách, thế mạnh, thành công trong kinh doanh và tấm gương làm giàu của các Doanh nghiệp và Doanh nhân họ Đỗ.
 2. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia các gian hàng họ Đỗ Việt nam tại các Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, tổ chức các chuyến du lịch, tham quan trong và ngoài nước để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, cội nguồn và cơ hội kinh doanh cho các thành viên.
 3. Tổ chức các hội thảo chuyên đề, tạo điều kiện để các thành viên tiếp xúc với các học giả, các nhà hoạt động Xã hội, các chính khách, giới truyền thông quốc tế.
 4. Tham gia làm thành viên các tổ chức Hiệp hội Doanh nhân và Doanh nghiệp lớn, qua đó nâng cao uy tín, vị thế của Câu lạc bộ là người đại diện bảo vệ lợi ích chính đáng của các thành viên, hỗ trợ tinh thần và vật chất khi các thành viên gặp khó khăn.
 5. Phát triển thành viên, mở rộng phạm vi hoạt động, huy động các nguồn lực về kinh tế, tài chính, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nền tảng vật chất lâu dài của dòng họ đó là Nhà thờ và Khu Mộ tổ họ Đỗ Việt nam.
 6. Xậy dựng một vườn ươm Doanh nghiệp họ Đỗ, là nơi hỗ trợ về cơ sở vật chất ban đầu và cơ sở pháp lý để hình thành các doanh nghiệp họ Đỗ mới. Đào tạo các doanh nhân trẻ họ Đỗ, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho con em họ Đỗ làm nòng cốt để hình thành về lâu dài Tập đoàn Kinh tế Đỗ gia Việt nam, danh gia vọng tộc, sánh vai cùng các đại gia     5 Châu, 4 Biển.

Điều 3: CLB Doanh nhân họ Đỗ tổ chức họp Đại hội thành lập trước ngày 31/12/2009 để đi vào hoạt động nhiệm kỳ trù bị  02 năm từ 01/01/2010 đến 31/12/2011. Sau đó tổ chức hop Đại hội toàn thể thành viên định kỳ, nhiệm kỳ 03 năm 1 lần.CLB chấm dứt hoạt động khi có quyết định giải thể của Ban liên lạc họ Đỗ Việt nam.

Điều 4: Các Ông, Bà thành viên Ban liên lạc họ Đỗ Việt nam, Ban chủ nhiệm lâm thời CLB Doanh nhân họ Đỗ Việt nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từngày kí.

Nơi nhận:

– Như trên;

–  Hội người cao tuổi VN( để b/cáo);

–  Lưu VP Ban liên lạc.

TM Ban liên lạc HĐVN

Trưởng banĐã ký

Đỗ Ngọc Liên