Họ Đỗ Hành Thiện Nam Định tổ chức lễ truy điệu liệt sỹ

Bà con Họ Đỗ Hành Thiện Nam Định tổ chức

lễ truy điệu liệt sỹ Đỗ Bội Quỳnh

Như đã thông tin ở bản tin số 22, Liệt sĩ Đỗ Bội Quỳnh, gia phả họ Đỗ Hành Thiện do cụ Nguyệt Hiên Đỗ Ngọc Bá phụng thảo ngảy 26 tháng chạp năm Mậu Tý ( 1949) đời thứ 10, ngành Giáp ghi Đỗ Bội Quỳnh. ” Ông sinh năm 1925, mất năm 1949 khi công tác ở ngành Công An”

Liệt sĩ Đỗ Bội Quỳnh hy sinh ngày 02 tháng 9 năm 1949 đến nay là 60 năm, được sự quan tân của Bộ Công An, của Sở Công An Hà Nội, của các vị cựu Công An Hà Nội và của TT BLL việc Họ Đỗ Việt Nam đề nghị Chính phủ đánh giá đúng công lao của ông với Cách mạng Việt Nam.

Ông Đỗ Bội Quỳnh đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tặng Bằng Tổ Quốc Ghi Công _ Quyết định số 113/ QD.TTg ngày 20 tháng 01 năm 2009 Bằng số HI – 603CP.

Ngày 23 tháng 9 năm 2009 Họ Đỗ Hành Thiện tổ chức long trọng lễ truy điệu ở từ đường lớn xóm Xuân Thọ làng Hành Thiện , nay là xóm 10 xã Xuân Hồng huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định. Lễ truy điệu có đại diện của Sở Công An Hà Nội và các cấp chính quyền. Ông Nguyễn Vũ Thịnh, Chủ tich UBND xã Xuân Hồng trao Bằng Tổ Quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Đỗ Bội Quỳnh. Cùng ngày lễ rước bát hương Liệt sĩ Đỗ Bội Quỳnh được tiến hành đầy đủ theo nghi thức ở Đỗ Chi Từ xóm Ngũ Phúc làng Hành Thiện.