HỌP THƯỜNG TRỰC BLL HỌ ĐỖ VIỆT NAM KHU VỰC KHÁNH HOÀ 

HỌP THƯỜNG TRỰC BLL HỌ ĐỖ VIỆT NAM KHU VỰC KHÁNH HOÀ 
 

Ngày 27-7-2008 (tức ngày 25-6 năm Mậu Tý) tại văn phòng BLL, thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam, khu vực Khánh hoà.I. Những việc đã làm được thời gian qua: (từ 31-3 đến 27-7-2008)

1. Tổ chức họp mặt bà con họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà lần thứ 2 ngày Xuân 8-3 Mậu Tý (ngày 13-4-2008). Các thành viên Ban Tổ chức đã tích cực, có trách nhiệm cao thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt các con dâu, con gái họ Đỗ đã tích cực hoạt động góp phần cho ngày họp mặt thành công tốt đẹp hơn so với lần họp lần thứ nhất năm 2007. Thường trực BLL đã có đánh giá, rút kinh nghiệm phát huy những việc đã làm tốt, khắc phục những thiêu sóc để lần họp sau đạt kết quả cao hơn.

2. Đã thành lập Ban Khuyến học họ Đỗ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà

Quyết định số 9/QĐ-HKH ngày 31-3-2008 do Chủ tịch Hội – Hồ Văn Hảo ký cho phép thành lập Ban Khuyến học họ Đỗ Việt Nam tỉnh Khánh hoá, nhằm tụ hội các Ban Khuyến học các dòng họ Đỗ ở Khánh Hoà, hoạt động có tổ chức thống nhất đạt kết quả ngày càng cao.

3. BLL đã đi trực tiếp đến các dòng họ Đỗ như:

– Ngày 24-5-2008 (ngày 20-4 Mậu Tý) đi dự lễ Khánh thành nhà thờ Họ Đỗ Văn ở thôn Đồng Bé, Diên Thọ, Diên Khánh. Đây là họ Đỗ đầu tiên có nguồn gốc từ tỉnh Thái Bình vào lập nghiệp và xây dựng nhà thờ họ Đỗ ở tỉnh Khánh Hoà.

– Ngày 19-6-2008 (ngày 16-5 Mậu Tý) đi dự giỗ Họ Đỗ ở thôn Đông, Vĩnh Phương, Nha Trang. BLL đã tặng mỗi Nhà thờ họ Đỗ một số hiện vật: Tặng Huy hiệu họ Đỗ Việt Nam cho 2 ông: Đỗ Văn Nhưỡng – Sinh năm 1935 – Trưởng Họ Đỗ thôn Đồng Bé, Diên Thọ; ông Đỗ Thường – Sinh năm 1935 – Trưởng họ Đỗ thôn Đông, Vĩnh Phương.

– Ngày 25-6-2008 (ngày 22-5 Mậu Tý) đã đi về thôn Đồng Cau, xã Xuối Tân, Cam Lâm dự giỗ họ Đỗ và trực tiếp xem lô đất gia đình ông Đỗ Sơn Ca hiến để xây dựng Nhà thờ họ Đỗ tại Khánh Hoà.

Các chuyến đi, đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp tình cảm anh em thân thiết giữa các dòng họ Đỗ với BLL họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà.

II. Hướng hoạt động của BLL: từ ngày 28-7 đến cuối tháng 10-2008

1. Tiếp tục liên lạc với các dòng họ, chi họ Đỗ ở Khánh Hoà, phát triển thêm thành viên mới, có tâm huyết tích cực đóng góp cho hoạt động của BLL họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà.

2. Có văn bản hướng dẫn các dòng họ: thành lập Ban Khuyến học, việc xây dựng quỹ Khuyến học của các dòng họ, chi họ Đỗ.

3. Vận động xây dựng quý Khuyến học, chuẩn bị in giấy khen của Ban Khuyến học họ Đỗ Khánh Hoà để khen thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập.

4. Có văn bản hướng dẫn các dòng họ, chi họ Đỗ ở Khánh Hoà bồi dưỡng các con dâu, con gái họ Đỗ có tâm huyết, tích cực hoạt động xây dựng dòng Họ Đỗ Việt Nam. Việc làm này cũng là bước chuẩn bị cho việc xét tuyển chọn những con dâu, con gái họ Đỗ xuất sắc để cuối năm 2009 đề nghị lên BLL họ Đỗ Việt Nam xét biểu dương vào dịp tổ chức Hội thảo về vai trò của con dâu, con gái Họ Đỗ tổ chức vào đầu năm 2010.

5. Vận động bà con họ Đỗ Khánh Hoà,có lòng hảo tâm ủng hộ quỹ tôn tạo, bảo tồn khu mộ Tổ họ Đỗ ở thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Việc vận động kết thúc trước ngày 31-12-2008. Các thành viên ủng hộ có thể gửi trực tiếp ra Hà Nội theo địa chỉ: ông Đỗ Ngọc Liên nhà số 27 đường Đào Tấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.7665.530, hoặc gửi qua BLL họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà chuyển hộ cũng được.

6. Tháng 8-2008, Ban Khuyến học họ Đỗ khu vực Khánh Hoà, có văn bản gửi Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam, tham gia góp ý kiến Bản dự thảo “Điều lệ về tổ chức quỹ Khuyến học, Khuyến tài của Ban liên lạc họ Đỗ Việt Nam. “Có đăng ở trang 40 Bản Thông tin việc họ Đỗ Việt Nam số 27 (tháng 7-2008).

Ngoài những việc đã nêu trên, Thường trực BLL giải quyết kịp thời những việc phát sinh hàng ngày trong hoạt động của BLL.

TM. Ban liên lạc họ Đỗ Việt Nam
Khu vực Khánh Hoà

Trưởng ban: Đỗ Đình Dậu

Nguồn hodovietnma.vn