Phát biểu của ông Đỗ Ngọc Dương

Phát biểu của ông Đỗ Ngọc Dương E-mail
27/03/2008

BÀI PHÁT BIỂU

Của ông Đỗ Ngọc Dương thay mặt dòng họ Đỗ Quí Công ở thôn Nội Doanh, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên.

  • Kính thưa các vị quí khách!
  • Kính thưa kỹ sư Đỗ Ngọc Liên, trưởng ban và các vị trong Ban LLHĐVN!
  • Kính thưa các vị đại diện các dòng họ Đỗ trong cả nước!

Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng những kết quả tốt đẹp mà Ban LLHĐVN và Ban LLHĐ các địa phương đã đạt được hơn 10 năm qua. Để phát huy những kết quả đã đạt được và động viên ngày càng rộng rãi các con, cháu họ Đỗ đóng góp được nhiều vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tôi xin đóng góp một số ý kiến sau đây về hoạt động của Ban LLHĐVN và Ban LLHĐ ở các địa phương cả nước trong những năm tới như sau:

1- Về tôn chỉ, mục đích hoạt động của Ban LLHĐVN tôi xin đề nghị đoạn cuối cùng xin viết lại như sau:

” Đây cũng là sự đóng góp cùng cộng đồng các dân tộc nước ta trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”

2- Để mở rộng hoạt động đến các chi họ Đỗ ở tất cả các địa phương của các tỉnh, tôi đề nghị.

Các cuộc họp mặt hàng năm nên tổ chức luân phiên ở các tỉnh, chỉ họp ở Hà Nội những năm chẵn như 15 năm, 20 năm,,,

Tại mỗi cuộc họp hàng năm, ban tổ chức nên thông báo qua vô tuyến truyền hình của tỉnh mình để mời tất cả các chi họ Đỗ ở địa phương trong tỉnh đến dự cuộc họp mặt và tại buổi khai mạc cuộc họp nên mời vô tuyến truyền hình đưa tin, để các chi họ Đỗ nếu không đến dự cũng biết được sự kiện này. Muốn làm được việc này trước hết BLL phải xây dựng quĩ cho hoạt động của mình.

3- Để nâng cao chất lượng các bản tin hàng tháng hoặc hằng quí, ngoài mục thông tin về hoạt động của các dòng họ Đỗ trong cả nước, còn nhằm mục đích giáo dục con cháu họ Đỗ học tập những tấm gương tốt của các dòng họ Đỗ ở các địa phương của các tỉnh, thành. Muốn vậy tôi đề nghị nội dung bản tin nên những tấm gương tốt của con cháu họ Đỗ, về toàn diện các mặt, đặc biệt là những tấm gương vượt khó trong học tập, xóa đói giảm nghèo, làm giầu, lòng nhân ái, chống tiêu cực…

4- Tôi đề nghị Ban LLHĐVN thảo luận với Hiệp hội các dòng họ Việt Nam để đặt vấn đề với các cơ quan thông tin đại chúng, chủ yếu là vô tuyến truyền hình và Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam trong các bản tin hàng ngày hoặc hằng tuần có mục nói về hoạt động của các dòng họ của nước Việt Nam, đặc biệt là nêu những tấm gương người tốt, việc tốt của các dòng họ.

Trên đây là một vài suy nghĩ và gợi ý của tôi, đề nghị các vị trong Ban LLHĐVN xem xét.

Nhân dịp đầu xuân Mậu Tý – 2008, tôi xin kính chúc quí vị và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý,

Tôi xin chân thành cám ơn!