CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BLL HỌ ĐỖ VN

E-mail
23/08/2007

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỖ VIỆT NAM TỪ  4/2007 ĐẾN 4/2008.

Thường trực BLLHĐVN giai đoạn mới chính thức nhận nhiệm vụ từ tháng 5/2007. Ban liên lạc họ Đỗ Việt Nam theo tình hình cụ thể, nêu cho mình việc cần phải làm để góp phần xây dựng, thúc đẩy sự hoạt động của các dòng họ Đỗ trong toàn quốc và bà con kiều bào người họ Đỗ ở nước ngoài luôn hướng về Tổ tiên, nguồn cội, xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Trước mắt có một số việc phải làm như sau:

1. Về bản tin:

– Cần nâng cấp Bản tin để đúng với tầm quan trọng của nó: cả về hình thức, (bìa, ảnh, giấy) và nghiên cứu nâng cao chất lượng về nội dung, số trang của bản tin, tên bản tin, thời lượng phát hành (quý hay tháng)…

Bản tin vẫn là phương tiện thông tin quan trọng của Thường trực BLL Họ Đỗ Việt Nam, một hình thức giao lưu, tuyên truyền sâu rộng đến các cá nhân dòng họ Đỗ trong và ngoài nước.

2. Tri ân tiên tổ:

 Cần nghiên cứu bàn cụ thể việc bảo tồn những di tích họ Đỗ hiện có ( miếu, mộ, bia ký….) với phương châm: Tổ chức trang trọng nhưng tránh phô trương hình thức.

+ Về phần miếu thờ và mộ của cụ Đỗ Quý Thị: Cần bàn bạc với họ Đỗ ở tại địa phương và chi họ Nguyễn ở Vân Nội phối hợp và kết hợp với họ (vì mình là bên ngoại). Kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng của Ban liên lạc họ Đỗ Việt Nam sẽ phác thảo mẫu của Miếu…

+ Các Ban liên lạc họ Đỗ các tỉnh, thành phố, chú ý bảo tồn, gìn giữ và tu tạo (nếu xuống cấp); làm theo tập tục từng địa phương; lấy tâm, đức để đóng góp xây dựng tu bổ.

3. Trang Website: Là hình thức cập nhật thông tin nhanh nhất và tốt nhất; Cần thường xuyên cung cấp đưa tin, động viên những gương người tốt việc tốt; Muôn mặt của đời thường. Chú ý làm đúng theo pháp luật và bảo tồn danh dự của dòng họ.

Là hình thức cập nhật thông tin nhanh nhất và tốt nhất; Cần thường xuyên cung cấp đưa tin, động viên những gương người tốt việc tốt; Muôn mặt của đời thường. Chú ý làm đúng theo pháp luật và bảo tồn danh dự của dòng họ.

4. Nhân rộng các hội Khuyến học trong nước: Lấy phạm vi một xã (phường) làm cơ sở góp phần đào tạo hiền tài cho đất nước.

Lấy phạm vi một xã (phường) làm cơ sở góp phần đào tạo hiền tài cho đất nước.

5. Huy hiệu Họ Đỗ Việt Nam là biểu tượng trường tồn cùng dòng họ. Lấy Huy hiệu làm phần thưởng cho các cá nhân làm rạng rỡ cho dòng họ, học tập, lao động tốt và kinh doanh tốt.

6. Động viên bà con và con cháu họ Đỗ làm kinh tế giỏi, thành lập những cơ sở sản xuất, nêu ưu tiên lấy nhân lực là người họ Đỗ để giải quyết công ăn việc làm, góp phần xoá đói giảm nghèo.

7. Truyền thống quý báu của người Việt Nam có để lại câu: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Trong việc nuôi dạy con cháu cho dòng họ chúng ta thế hệ ngày nay và mai sau tốt hay xấu là gắn liền với sự quan tâm của các nàng dâu. Chú trọng khơi dậy và phát huy đạo lý và tấm gương người Mẹ Việt Nam để giữ gìn nếp sống gia phong cho dòng họ.

8. Củng cố phát triển BLL họ Đỗ Việt Nam ở Việt Nam và nước ngoài.

Trên đây là những điểm cơ bản gợi ý để các thành viên Ban liên lạc họ Đỗ Việt Nam cùng bàn bạc tiến hành trong thời gian tới.
Nguồn hodovietnam.vn