THÔNG TIN VỀ CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC BLL HỌ ĐỖ VIỆT NAM

E-mail
08/07/2007

THÔNG TIN VỀ CUỘC HỌP

THƯỜNG TRỰC BLL HỌ ĐỖ VIỆT NAM

Bài của ông Đỗ Ngọc Liên 

 Ngày 20/05/2007: tại trụ sở BLL Họ Đỗ Việt Nam, 27 phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp của BLL Họ Đỗ Việt Nam. Các vị là thành viên BLL Họ Đỗ Việt Nam đều có mặt. Cuộc họp dưới sự chủ trì của Trưởng BLL Họ Đỗ Việt Nam PGS Đỗ Tòng. Tất cả các thành viên TTBLL đều nhất trí nội dung đưa ra bàn:

I. ĐÁNH GIÁ BUỔI HỌP MẶT “Kỷ niệm 10 năm thành lập BLL Họ Đỗ Việt Nam – 10 năm hội tụ các dòng họ Đỗ” vào ngày 8/4/2007 tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

1/ Đông đảo các vị đại biểu đại diện cho các BLL khu vực; dòng họ các nơi: từ Tuyên Quang đến thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận, bà con ở Đăk Lăk về dự họp, đã đóng góp nhiều ý kiến hay cho hoạt động tiếp tục của dòng họ.

Tập I, phim tài liệu Họ Đỗ Việt Nam, hai bài hát và bài tưởng niệm Liệt vị tiên tổ Họ Đỗ Việt Nam được bà con các nơi đánh giá cao và đón nhận trân trọng, phấn khởi. Các đại biểu đã đăng ký mua đĩa phim đó về chiếu cho bà con cô bác ở quê hương xem, đã cho biết là bà con tỏ ra rất tự hào về dòng họ Đỗ Việt Nam.

2/ Phó giáo sư Đỗ Tòng, thay mặt BLL Họ Đỗ Việt Nam đã có thư cảm ơn Ban lãnh đạo trường Thực nghiệm thuộc Trung tâm Công nghệ Giáo dục – Bộ Giáo dục đào tạo về việc Trường đã tạo điều kiện cho mượn hội trường để cuộc họp mặt BLL Họ Đỗ Việt Nam (ngày 8/4/2007) thành công.

II. PHÓ GIÁO SƯ ĐỖ TÒNG ĐÃ THAY MẶT BLL HỌ ĐỖ VIỆT NAM TIẾN CỬ MỘT SỐ VỊ ĐẢM NHIỆM CÔNG VIỆC THƯỜNG TRỰC BLL HỌ ĐỖ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN MỚI, TỪ 5/2007 TRỞ ĐI:A. Trưởng ban và các phó trưởng ban ban thường trực:

 1- Kỹ sư Đỗ Ngọc Liên : 65 tuổi, (đã nghỉ hưu) làm Trưởng ban Thường trực BLL Họ Đỗ Việt Nam. Chủ tài khoản của BLL Họ Đỗ Việt Nam.

2- Hoạ sỹ Đỗ Đình Dương : 63 tuổi (đã nghỉ hưu) làm Phó trưởng ban Thường trực chung, kiêm Tổng thư ký Thường trực BLL HĐVN. Chủ biên bản tin HĐVN.

3- Kỹ sư Đỗ Văn Bình: 55 tuổi (đương chức) làm Phó trưởng ban Thường trực chung.

4- Kiến trúc sư Đỗ Quang Hoà: 52 tuổi (đương chức), Phó trưởng ban Thường trực chuyên trách, chủ trì điều hành nội dung trang Website HĐVN.

5- Ông Đỗ Như Oai: (đã nghỉ hưu), Phó trưởng ban Thường trực chuyên trách về lễ nghi, khánh tiết.

B. Các ủy viên thường trực:

1- Đỗ Văn Chiến: (đương chức) giúp về kỹ thuật trang Website.

2- Bà Đỗ Thị Tuyết: 69 tuổi, chuyên về phát hành bản tin HĐVN.

3- Đạo diễn điện ảnh Đỗ Minh Tuấn.

4- Nghệ sĩ ưu tú – Nhạc sĩ: Đỗ Đức Liên.

5- Hoạ sĩ Đỗ Mạnh Cương.

6- Đỗ Đình Hiệp đại diện của Thường trực BLL, liên hệ với bà con họ Đỗ ở nước ngoài.

C. Các uỷ viên không thường trực: tức là không tham gia điều hành các công việc thường ngày, nhưng có trách nhiệm điều hành công việc chung do Thường trực đề ra ở khu vực mình, thường xuyên đóng góp ý kiến vào công việc chung của Thường trực BLL Họ Đỗ Việt Nam, giải quyết một số công việc nào đó ở khu vực hoặc ngoài khu vực theo uỷ quyền của Thường trực BLL Họ Đỗ Việt Nam; tham gia các cuộc họp của Thường trực BLL Họ Đỗ Việt Nam như là thành viên khác của Thường trực BLL Họ Đỗ Việt Nam. Sau đây là danh sách tiến cử các uỷ viên không thường trực:

1- Ông Đỗ Hữu Hằng : Trưởng BLL họ Đỗ khu vực thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận.

2- Ông Đỗ Đình Dậu: Trưởng BLL họ Đỗ khu vực Khánh Hoà.

3- Ông Đỗ Từ : Trưởng BLL họ Đỗ khu vực Đăk Lăk.

4- Ông Đỗ Như Phước: Trưởng BLL họ Đỗ khu vực Phú Yên.

5- Ông Đỗ Trùng Dương: Trưởng BLL họ Đỗ khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng.

6- Ông Đỗ Minh Liên: Trưởng BLL họ Đỗ Khu vực Quảng Ngãi.

7- Ông Đậu Công Tuệ: Phó BLL họ Đậu khu vực Nghệ Tĩnh.

Đề nghị các BLL khu vực nếu thấy cần thiết thì tiến cử thêm một vị và báo cho Thường trực BLL Họ Đỗ Việt Nam biết.

Các vị Thường trực BLL nhiệm kỳ mới đều tự nguyện vui vẻ, phấn khởi nhận trọng trách được giao và hứa quyết tâm đem tâm, đức của mình để phục vụ dòng họ.

 Một số vị trong BLL họ Đỗ Việt Nam và BLL họ Đỗ khu vực ở Việt Nam