Cuộc họp thường lệ của Thường trực BLL Họ Đỗ Việt Nam ngày 3/6/2006.

Cuộc họp thường lệ của Thường trực BLL Họ Đỗ Việt Nam ngày 3/6/2006.

Cuộc họp nhằm điểm lại việc đã làm từ cuộc họp 26/3/2006 và trao đổi tiếp về các việc đã đề ra. Thường trực đã nghe tình hình về cuộc họp mặt 26/3/2006 ở Làng Giẽ Hạ và những công việc cần giải quyết tiếp sau cuộc họp. Các vị thường trực phấn khởi về sự thành công của cuộc họp: có sự nhất trí đồng thuận cao về  nội dung công việc của đại biểu ở các địa phương về dự;  về tổ chức của bà con họ Đỗ – Quang làng Giẽ, chu đáo, tình nghĩa; số khách là đại biểu các họ Bạn và chính quyền, đoàn thể địa phương tới dự rất đông theo giấy mời, đã biểu lộ tình cảm quý mến và đều đánh giá tốt về cuộc họp và hoạt động của họ Đỗ Việt Nam, về tổ chức cuộc họp mặt thể hiện sâu sắc tính nhân văn, truyền thống văn hoá dân tộc Việt Nam.

Về những công việc đặt ra được cuộc họp thường trực thảo luận, trao đổi sôi nổi với ý thức trách nhiệm về sự phát triển tốt đẹp của họ Đỗ Việt Nam và đã nhất trí một số điểm sau:

1) Về phim Họ Đỗ Việt Nam: có hai loại:

+ Phim Họ Đỗ Việt Nam:  do Ông Đỗ Gia Bính chủ trì đã bắt tay vào làm gần hai năm qua, theo ông Bính cho biết, đã được khoảng 40% và thực hiện tiếp tục theo tiến trình đã trao đổi ở các cuộc họp thường trực trước đây.

+ Sẽ làm một bộ phim khác lấy tên là bộ phim tư liệu Họ Đỗ Việt Nam  do ông Đỗ Đình Dương và ông Đỗ Ngọc Liên  là các thành viên trong ban Thường trực Họ Đỗ Việt Nam chủ trì (ở điểm I đã nói rõ). Đây là bộ phim tư liệu, sẽ lần lượt ra từng tập 1,2,3… phản ảnh lịch sử Họ Đỗ Việt Nam và hoạt động của các dòng họ Đỗ các nơi, không định kỳ thời gian và không định lúc nào là tập cuối cùng, mà tùy theo tư liệu sưu tầm thu thập được do các dòng họ gửi tới và tự các vị chủ trì và các vị họ đỗ khác quay được. Mỗi tập in thành nhiều bản (đĩa) để lại cho các dòng họ cần chiếu cho bà con họ mình xem. Đây không phải nhằm kinh doanh vụ lợi, nhưng có thu bù chi. Sẽ có thông tin cụ thể tiếp sau trên bản tin Họ Đỗ Việt Nam.

2) Về lập trang thông tin điện tử (Website): Thường trực quyết tâm sớm thực hiện. Đương nhiên mọi việc bao giờ, lúc đầu cũng khó khăn. Thường trực phân công ông Đỗ Văn Chiến thành viên thường trực chủ trì làm dự án cụ thể, xong sẽ họp cùng với một số vị thường trực và mời thêm một số các vị họ Đỗ có tâm huyết với dòng họ, có kinh nghiệm thực tế tham gia bàn và quyết định chính thức về việc này.

3) Bổ sung ông Đỗ Ngọc Liên làm thành viên thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam. Trong cuộc họp này ông Đỗ Ngọc Liên tự nguyện cho mượn một căn phòng rộng rãi của nhà riêng ông để làm trụ sở văn phòng của thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam. Thường trực đã chân thành cảm ơn và quyết định từ nay trở đi sẽ đặt trụ sở văn phòng chính của thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam tại địa chỉ nhà ông Liên như sau:

+ Số nhà 27 (tầng 2), phố Đào Tấn (phố có đường đôi) ở gần phía sau khách sạn Đai -U (DAIWO),  Quận Ba Đình, Hà Nội.

+ Điện thoại và fax: (84-04) 7.665.530

+ Điện thoại di động (Mobile):  0912-307-379

+ Email: haofucompany @ yahoo.com.

Mọi sự liên hệ thư từ và làm việc với thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam từ nay trở về sau sẽ theo địa chỉ trên và hai ông Đỗ Ngọc Liên, và Đỗ Đình Dương làm việc thường trực tại đây.

Còn địa chỉ thường trực mười năm qua ở số nhà 111, phố Đặng Tiến Đông, Đống Đa, vẫn còn để tiếp tục thêm một thời gian. Đây là địa chỉ nhà riêng ông Đỗ Tòng, Trưởng ban thường trực BLL Họ Đỗ Việt Nam.

4)  Phân công thêm hai ông Đỗ Đình Dương  Đỗ Ngọc Liên tham gia Ban liên tập bản “Thông tin việc họ Đỗ Việt Nam”

5) Thường trực quyết định, năm 2007 cuộc họp hằng năm BLL họ Đỗ Việt Nam sẽ họp tại Hà Nội, kỷ niệm 10 năm thành lập BLL họ Đỗ Việt Nam – 10 năm các dòng họ Đỗ anh em khắp nơi tụ hội theo tôn chỉ, mục đích đúng đắn đã được xác định. Cuộc họp mong được đón tiếp đại diện các BLL khu vực lớn ở phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Khánh Hoà, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam – Đà Nẵng, Đắc Lắc; đại diện các BLL và Hội đồng gia tộc các nơi, các thành viên đã tham gia BLL họ Đỗ Việt Nam những năm trước đây; đại diện bà con họ Đỗ ở nước ngoài. Sẽ có thông báo cụ thể trong các bản tin sau, đặc biệt trong bản tin số 21 (tháng 1 năm 2007).
Nguồn hodovietnam.vn