Hội nghị chính thức thành lập ban liên lạc họ Đỗ Quảng Nam – Đà Nẵng

Hội nghị chính thức thành lập ban liên lạc họ Đỗ Quảng Nam – Đà Nẵng (tin từ ông Đỗ Trọng Lễ)

 

Ngày 14 tháng 05 năm 2006 các Tộc Đỗ đang cư trú trên quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng đã Hội nghị chính thức xây dựng Ban liên lạc khu vực để sinh hoạt theo tôn chỉ và mục đích mà Ban liên lạc Họ Đỗ Việt Nam đã đề ra. Về dự gồm có 15 chư tộc với 54 đại biểu.

 

Nội dung bàn trong hội nghị bao gồm các vấn đề sau:

1/ Tìm những biện pháp hữu hiệu nhất để quảng bá lịch sử, truyền thống của Họ Đỗ Việt Nam trong con cháu chúng ta.

2/ Tất cả chư Tộc lấy biểu trưng Họ Đỗ Việt Nam là biểu trưng chung (vì Việt Nam chỉ có một họ Đỗ). Các chư tộc nên có con triện (dấu), biểu mẫu chung về hình thức, kích cỡ nhưng khác nhau về địa chỉ (có Tộc Đỗ ở Quảng Nam, có Tộc Đỗ ở Đà Nẵng…).

3/ Nên thành lập chi hội khuyến học, khuyến tài. Có nội dung, hình thức động viên, khen thưởng con cháu có thành tích học tập hay lao động tốt.

4/ Xây dựng một Ban liên lạc (do các chư Tộc đề cử nhân sự) có khả năng, có lòng nhiệt huyết để đại diện cùng điều hành hoạt động…Trước tiên Ban này phải dự thảo quy chế sinh hoạt, đề cử ra thường trực, có địa điểm liên hệ, có hòm thư riêng…

5/ Nên biên soạn, phát hành tập san lưu hành nội bộ.

6/ Có hình thức giao lưu, tìm hiểu quan hệ tạo sự gắn bó giữa các tộc họ.

7/ Có kế hoạch gây dựng quỹ để Ban liên lạc tồn tại và hoạt động

8/ Chọn ngày sinh hoạt định kỳ cho Ban liên lạc và Thường trực.

Trong hội nghị, các chư Tộc đã giới thiệu đề cử 25 thành viên tham gia vào Ban liên lạc  và Ban liên lạc đã cử ra thường trực:

1. Ông Đỗ Trùng Dương (trưởng ban)  Quảng Nam           0511.910820

2. Ông Đỗ Trọng Lễ                 Đà Nẵng   0511.944640

3. Ông Đỗ Hữu Dũng                Quảng Nam       0511.629771

4. Ông Đỗ Hữu Minh                 Đà Nẵng   0511.788143

5. Ông Đỗ Thành Nhân             Quảng Nam       0511.891959

6. Ông Đỗ Trọng ổi                   Đà Nẵng   0511.831498

7. Ông Đỗ Thái Hoà                 Quảng Nam        0511.643653

Thường trực Ban liên lạc chính thức bắt đầu làm việc từ ngày 01 tháng 06 năm 2006, thời gian cho nhiệm kỳ là 02 năm. Sau đó ban liên lạc sẽ có quy chế cụ thể cho các kỳ hội nghị sau.

Địa chỉ tạm thời của Ban liên lạc: 636 Ngô Quyền, Đà Nẵng. ĐT  0511.831498.
Nguồn hodovietnam.vn