LỜI CÁM ƠN

LỜI CÁM ƠN

Thay mặt ban tổ chức họp mặt truyền thống họ Đỗ (Đậu) tỉnh Vĩnh phúc. Xin được chân thành cảm ơn BCĐ.họ Đỗ (Đậu) Việt nam. Họ Đỗ (Đậu) các tỉnh thành phố cả nước đã về dự họp mặt truyền thống họ Đỗ (Đậu) Việt nam lần thứ 24 tại Vĩnh phúc năm rồng Giáp thìn 2024 mang lai luồng gió mới đoàn kết, hướng về cội nguồn tri ân tiên tổ..trong tổ chức ngày lễ hội còn nhiều thiếu sót. Mong được thông cảm .

Trưởng ban tổ chức.

Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ Vĩnh Phúc

Đỗ Viết Tiến.