Lễ giỗ Quận công Đậu Bá Toàn

Hơn 300 đại biểu về dự lễ giỗ Quận công Đậu Bá Toàn có mặt tại Đền Quan Quận xã Thanh khê và nhà thờ Đại tôn họ Đậu Bá xã Thanh Chi. Sáng 8/3.Thường Trực HĐ họ Đỗ(Đậu)Nghệ An về dự,cùng dự lễ về chính Quyền Địa phương Bí thư Đảng ủy ,Chủ Tịch UBND xã Thanh Khê,Thanh Chi Thanh Chương ,cùng dự đoàn chi tộc họ Đậu Bá,Đậu Đức,Đậu Văn,Huyện Đô Lương ,Nghi Lộc ,Cửa Lò .T/m các đoàn dự lễ ông Đậu Văn Thanh chủ tịch Hội đồng họ Đỗ(Đậu)Tỉnh Nghệ An .dự lễ biểu dương ghi nhận những kết quả hoạt động của HĐGT chi họ Đậu Bá xã Thanh Chi đã làm tốt xd di tích Lịch sử,khuyến học ,góp phần xdpt văn hóa kinh tế theo chủ trương Đảng nhà nước đề ra. Vinh danh cho gđ cá nhân tiêu biểu, trao quà ,Chúc mừng Các Bà, cùng các con cháu dòng họ Đậu.chủ tịch mong rằng các năm tới chi họ pt nhiều hơn, dòng họ ngày vững mạnh, dòng họ tiêu biểu trong điển hình trong Huyện .

Tin DÒNG TỘC HỌ ĐỖ(ĐẬU) NGHỆ AN