Một số hình ảnh Đại hội họ Đỗ (Đậu) Tỉnh Nghệ An lần thứ II nhiệm kỳ 2023- 2028 tại thành phố Vinh- Nghệ An ngày 6-11-2024