Đại hội họ Đỗ ( Đậu) tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ Nhất (nhiệm kỳ 2023-2028)

Sáng ngày 2.4.2023 Đại hội họ Đỗ ( Đậu) tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ Nhất (nhiệm kỳ 2023-2028) đã được tổ chức tại Tp. Vĩnh Yên. Đại hội đã thành công tốt đẹp với sự tham gia của gần 350 người (vượt xa so với dự trù 200 người). Theo đó, BCH mới được bầu cho Nhiệm kỳ mới (023-028) gồm 20 thành viên do ông Đỗ Viết Tiến làm Chủ tịch.
Họ Đỗ Vĩnh Phúc là đơn vị đăng cai và tổ chức thành công lễ gặp mặt dòng họ cả nước năm 2011; là địa phương luôn tham gia tích cực vào các công việc chung của họ Đỗ( Đậu) Việt Nam. Đại lễ toàn quốc xuân năm nay 05.3.2023 tại Nam Định họ Đỗ Vĩnh Phúc tham dự khoảng hơn 200 đại biểu.
(Tin Đỗ Tiến Định)