Tin Hội đồng họ Đỗ huyện Thái Thụy

Hôm nay ngày 21/02/2023 hội đồng họ Đỗ huyện Thái Thụy tổ chức họp Hội Đồng Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ và thông qua chương trình tổ chức Đại hội họ Đỗ huyện Thái Thụy lần thứ 2 ngày 28/2/2023 ( Ngày 09/02 Năm Ất Mão & bàn công tác tổ chức cho bà con họ Đỗ huyện Thái Thụy về dự gặp mặt họ Đỗ( Đậu) Việt Nam lần thứ 23 tại Nam Định Ngày 04-05/3/2023 về dự có ông Đỗ Quang Nguyên chủ tịch hội đồng họ Đỗ Tỉnh , ông Đỗ Thanh Phúc Thường trực- Trưởng ban truyền thông , ông Đỗ Duy Khanh phó chủ tịch Thường trực hội đồng họ Đỗ tỉnh Thái Bình , ông Đỗ Đức Uyển phó chủ tịch phụ trách CLB Doanh nhân họ Đỗ tỉnh Thái Bình . Hội nghị kết thúc vào lúc 11h30′ cùng ngày

Tin Đỗ Tiến Định