Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam họp đầu năm 2023

Sáng 3.1.2023 HĐHĐ (Đ)VN đã tổ chức họp mở rộng bàn về một số việc cấp thiết đầu năm 2023. Chủ tịch Đỗ Văn Kiện chủ trì cuộc họp. Lãnh đạo Thường trực có 4/5 người đã tới dự.
Nội dung cuộc họp bàn về 4 vấn đề: Nghe Nam Định báo cáo về kế hoạch chuẩn bị cho Cuộc gặp mặt lần thứ 23 Họ Đỗ ( Đậu) VN, dự kiến vào ngày 4.3.2023 tại Hải Hậu, Nam Định; Xin ý kiến Thường vụ về chương trình dự thảo Đại hội đại biểu toàn quốc HĐHĐ(Đ)VN; Nghe Thường trực báo cáo về việc chuyển quyền sử dụng đất khu Nhà thờ Họ Đỗ ( Đậu) VN, Khu Văn phòng tại Văn La, Hà Đông; Nghe báo cáo và cho ý kiến về việc mua và cải tạo ngôi nhà cạnh miếu của Cụ bà Đỗ Quý Thị.
Nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu rất thiết thực, góp phần trí tuệ cho kết quả cuộc họp đạt hiệu quả tốt.
Tin Đỗ Trọng Quang