Lễ Khánh thành việc trùng tu Từ đường Đỗ Tộc xóm Gòi, Đông Trang, Ninh Bình.

Ngày 18.12.2022 bà con họ Đỗ Đậu Ninh Bình đã long trọng tổ chức Lễ Khánh thành việc trùng tu Từ đường Đỗ Tộc xóm Gòi, Đông Trang, Ninh Bình. Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm trong sự tự hào, mừng vui của cháu con họ Đỗ Đậu Ninh Bình với tấm lòng luôn hướng về Tiên Tổ