Vô cùng thương tiếc cụ Đỗ Đình Dậu

Vô cùng thương tiếc cụ Đỗ Đình Dậu, nguyên trưởng Ban liên lạc họ Đỗ Khánh hòa, Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Tỉnh Khánh Hòa, đã từ trần tại nhà riêng số 16/15A Yersin, Nha Trang – Khánh Hòa hưởng thọ 90 tuổi.
Sinh thời cụ Đỗ Đình Dậu có công thành lập và lãnh đạo Ban liên lạc họ Đỗ Khánh hòa trong nhiều năm. Cụ là một trong những thành viên đầu tiên tham giá BLL họ Đỗ Việt Nam và là người rất tâm huyết với dòng họ.
Cụ Đỗ Đình Dậu mất đi là mất mát to lớn cho cho gia đình nói riêng và dòng họ Đỗ (Đậu) nói chung. Hội đồng họ Đỗ(Đậu) Việt Nam, Hội đồng họ Đỗ (Đậu) TP HCM, nhiều hội đồng họ Đỗ các tỉnh thành trên cả nước và nhiều cơ quan đoàn thể đã cử đại biểu hoặc gửi vòng hoa kính viếng và chia buồn với Hội Đồng họ Đỗ (Đậu) Khánh Hòa cùng tang quyến.