Khánh thành nhà thờ chi họ Đỗ, xã Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình

Khánh thành nhà thờ chi họ Đỗ, xã Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình ngày 17.9.2022. Là làng nghề đá nên các hạng mục đá đều do con cháu trong họ chế tác, thi công.