LỄ CẤT NÓC NHÀ THỜ TỔ HỌ ĐỖ ĐẬU TP HCM VÀ PHÍA NAM

Hôm nay 20/10 Tân sửu ( 24/11/2021) Được sự ủy quyền của Chủ tịch HĐ Họ Đỗ (Đậu) tp HCM Đỗ văn Trắc, phó Chủ tịch Đỗ Văn Dũng , Đỗ Xuân Trường đã cúng lễ Đặt nóc nhà Thờ Họ Đỗ (Đậu) tp HCM và khu vực phía Nam. Công việc đặt nóc đã hoàn thành mỹ mãn. Cùng dự và và trực tiếp đặt cây Gỗ nóc có Phó Chủ tịch Đỗ Xuân Trường kiêm Chủ tịch clb Doanh nhân Họ Đỗ (Đậu) tp, có Đỗ Việt Trung tv HĐ, . Ngoài ra còn có ban Điều hành CLB, ban Xây dựng Nhà thờ, Tm HĐ, ban Xây dựng nhà thờ cám ơn mọi người đã hoàn thành xuất sắc công việc.