Đại hội đại biểu BCH họ Bùi

Ngày 9 tháng 4.2017.Thường trực Hội đồng các dòng họ VN về dự Đại hội đại biểu BCH cộng đồng họ Bùi tỉnh Hưng Yên. Sau đó đến thăm người Thầy của TS Trần Mạnh Quảng và thăm đình làng An Dục quê hương của ông Hồ Ngọc Phi là chủ tịch các dòng họ VN tỉnh Hưng Yên. (Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận )