TỔNG KẾT NĂM 2016 HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ KHU VỰC HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI.

Sáng ngày 14/1/2017. Họ Đỗ khu vực Hà Đông, Hà Nội đã long trọng tổ chức chương trình Tổng kết năm 2016 và Triển khai kế hoạch năm 2017.

Tới dự hội nghi có:
1. Ông Đỗ Văn Kiện, Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam
2. Ông Đỗ Văn Hiện, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng họ Đỗ Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ khu vực Hà Đông.
3. Ông Đỗ Đình Chiểu (Việt kiều Pháp) giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa Học Pháp, Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh.và phu nhân.

TỔNG KẾT NĂM 2016 HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ KHU VỰC HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI.
Sáng ngày 14/1/2017. Họ Đỗ khu vực Hà Đông, Hà Nội đã long trọng tổ chức chương trình Tổng kết năm 2016 và Triển khai kế hoạch năm 2017.
Tới dự hội nghi có:
1. Ông Đỗ Văn Kiện, Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam
2. Ông Đỗ Văn Hiện, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng họ Đỗ Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ khu vực Hà Đông.
3. Ông Đỗ Đình Chiểu (Việt kiều Pháp) giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa Học Pháp, Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh.và phu nhân.
3.Ông Đỗ Văn Chính, Uỷ viên Hội đồng họ Đỗ Việt Nam.
4. Ông Đỗ Kiên Lập. Phó Tổng thư ký Hội đồng họ Đỗ Việt Nam.
5. Ông Đỗ Trọng Quang,Tỏng thư ký CLB Doanh nhân họ Đỗ Việt Nam.
6. Ông Đỗ Như Oai, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng họ Đỗ Việt Nam.
7. Ông Đỗ Ngọc Việt Dũng, Uỷ viên Hội đồng họ Đỗ Việt Nam.
8. Ông Đỗ Quốc Huy (Thích Đạo Trụ), Chủ tịch CLB Thiện nguyện họ Đỗ Việt Nam.
9. Ông Đỗ Hữu Vị. Chủ tịch CLB Âm nhạc,Nghệ thuật họ Đỗ Việt Nam.
10. Ông Đỗ Văn Nam, Chủ tịch CLB Pháp lý họ Đỗ Việt Nam.
11. Ông Đỗ Ích Nam, Phó chủ tịch CLB Tuổi trẻ họ Đỗ Việt Nam.
12. Bà Đỗ Thị Dụ, Phó chủ tịch CLB Âm nhạc, Nghệ thuật họ Đỗ Việt Nam.
Cùng nhiều khách quý và các cụ, ông bà, anh chị thuộc Hội đồng họ Đỗ khu vực Hà Đông, Hà Nội đã tới dự.
Ông Đỗ Khánh Bính, Trưởng Ban Tổ chức đã điều hành chương trình thành công tốt đẹp !

Tin+ Ảnh  Đỗ Hữu Vị