HỘI GHỊ SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) QUẬN 2-9-THỦ ĐỨC (HCM)

   Hội đồng họ Đỗ (Đậu) quận 2-9-Thủ Đức (Tp.HCM) thành lập năm 2013 theo quyết định của Thường trực Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, do Kỹ sư Đỗ Ngọc Liên – Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam ký.

   Ngày 19/10/2016 tại chùa họ Đỗ – Chùa Tuệ Giác (quận 9 Tp.Hồ Chí Minh), thường trực Hội đồng họ Đỗ (Đậu) quận 2-9-Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai công tác quý 4 năm 2016.

   Ông Đỗ Văn Yên – Chủ tịch Hội Đồng chủ trì Hội nghị.

   Trưởng lão Đỗ Trọng Định – Cố vấn Hội Đồng và 15 ủy viên đã tới dự họp trong tình cảm dòng họ ấm áp bao la.

   Mở đầu Hội nghị tất cả đều đồng loạt đứng lên vỗ tay hoan nghênh một vị họ Đỗ xin tình nguyện hiến 500m2 đất và 3 vị doanh nhân xin công đức mỗi vị 100 triệu cho họ Đỗ (Đậu) quận 2-9-Thủ Đức để xây nhà thờ họ. Dự kiến đầu tháng 11 này Hội đồng sẽ đi xem đất và gặp gỡ, trao bằng công đức cho 3 vị doanh nhân nói trên. Thật đúng Tổ Tiên linh thiêng đã phù hộ chúng ta rồi.

   Hội nghị nghe báo cáo kết quả “Hội nghị thường trực mở rộng” Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam ngày 13 và 14 tháng 8 năm 2016 tại TP. Thanh Hóa. Trong Hội nghị này ông Đỗ Văn Yên – Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) quận 2-9-Thủ Đức đi dự và được bầu là ủy viên Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam (cùng với các vị chủ tịch Hội đồng trên cả nước).

   Hội nghị được nghe ông Đỗ Duy Chinh thay mặt đoàn đại biểu dự lễ đón nhận bằng di tích lịch sử mộ Tổ báo cáo kết quả buổi lễ.

   Các thành viên Hội nghị sôi nổi phát biểu ý kiến sơ kết công tác 9 tháng đầu năm gặt hái được nhiều kết quả to lớn, xây dựng kế hoạch công tác quý 4 năm nay và biểu quyết nhất trí 100% tăng thêm một số thành viên mới.

   Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp.