Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh nhà thờ và mộ ông Đậu vĩnh Trường

Hội đồng Họ Đậu (Đỗ) Khu vực Nghệ Tĩnh tham dự đón nhận Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh nhà thờ và mộ ông Đậu vĩnh Trường xã xuân viên Huyện nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh

Sau một thời gian tìm kiếm các tư liệu được tập hợp từ các cụ trưởng lão dòng họ Đậu cùng bà con nhân dân,nhiều nhà nghiên cứu lịch sử đã tập hợp tư liệu hiện vật lịch sử thời nhà Lê.

Qua nhiều lần tổ chức hội thảo khoa học của sở văn hóa,nhà thờ họ Đậu và công trạng ông Đậu vĩnh Trường đã có công trong việc đấu tranh bảo vệ triều đình nhà Lê .thời(Lê trung Hưng)

Trước những công lao to lớn của ông ngày 12/8/2016 nhà thờ Họ Đậu và mộ ông Đậu vĩnh Trường xã xuân viên Huyện nghi xuân được công nhận tại QĐ số 2260 ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công nhận di tich lịch sử-văn hóa cấp tỉnh nhà thờ và mộ ông Đậu vĩnh Trường đây là một niềm vinh dự cho bà con dòng họ Đậu(Đỗ)Đảng bộ nhân dân xã xuân viên Huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh.

 Hội đồng họ Đậu(Đỗ) khu vực Nghệ Tĩnh xin trích lược tóm tắt về thành tích được các nhà nghiên cứu cung cấp.

 ông Đậu vĩnh Trường đã có công tham gia nhiều trận đánh giặc ngoại xâm,lập được nhiều chiến công được vua thăng cấp tráng sĩ diệt thuồng luồng -“võ Huấn tướng quân điện tiền đô chỉ huy sứ,tư đô chỉ huy sứ,tả hiệu điển tự phúc bồi phụng,tham đốc toán nham hầu, gia phong cương trực linh thông vị lược,đôn tín hoàng liệt Đại vương”.năm quý mão cảnh hưng thứ 44-1783(Lê trung Hưng) được nhà vua phong tặng bách thần mị tự Đại vương tôn thần sau ngài đã mất được vua lê  cho lập đền thờ tại xã xuân viên diện tích trên 8000m2 năm cách mộ gần 200m trước công lao to lớn ngày 18/9/2016 UBND huyện,UBND xã cùng bà con nhân dân,các dòng họ tại đây đã tổ chức là lễ long trọng đón bằng công nhận di tích từ trụ sở UBND về nhà thờ họ Đậu xã xuân viên.trước sự tham gia đông đảo gần 800 bà con khắp nơi về dự rước và dâng hương tổ lòng thành kính công lao to lớn của ông Đậu vĩnh Trường,và nhà thờ họ Đậu nơi đây.

Bài và ảnh Đậu Tân