Họ Đỗ Thị trấn Đồng Văn ra nhập họ Đỗ (Đâu) Việt Nam

Ngày 14/8/2016 Họ Đỗ Thị trấn Đồng Văn. tỉnh Nam Hà long trọng tổ chức lễ đón nhận Quyết định của HĐ họ Đỗ (Đậu) Việt Nam công nhận họ Đỗ TT Đồng Văn thuộc hệ thống Họ Đỗ Đậu VN. Trong ảnh Ông Đỗ Ngọc Liên Chủ tịch HĐHĐĐVN trao quyết định và biểu tượng họ Đỗ (Đậu) VN cho họ Đỗ Đồng Văn.