Tin về hoạt động của dòng họ Đỗ (Đậu) 

Tin về hoạt động của dòng họ Đỗ (Đậu) 

12/08/2016

HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) tp HCM VÀ PHÍA NAM XÚC TIẾN THÀNH LẬP CLB DOANH NHÂN.

  Tối ngày 09-8-2016n, tại Nhà hàng Gogi Hàn quốc Lầu 4 pearl plaza Điện Biên Phủ HCM, gần 50 Doanh nhân Họ Đỗ (Đậu) đã gặp nhau để nghe HĐ Họ Đỗ (Đậu) tp HCM và phía Nam công bố QĐ thành lập ban Trù bị chuẩn bị Đại hôi thành lập C.L.B doanh nhân vào tháng 9.2016. Hoan nghênh các em đã đến ngoài dự kiến của BTC

  HỌP BAN SOẠN THẢO QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM

  Ngàỳ 11-8-2016 ban soạn thảo Qui chế hoạt động dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam đã có cuộc họp xem xét về banr dự thảo Qui chế. Tham dự còn có một số vị trong Ban cố vấn dòng họ.

Ban soạn thảo tiếp thu kết quả những lần họp trước và bổ sung thêm những ý kiến đóng góp mới. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề chưa thống nhất cần tiếp tục thảo luân. Các thành viên thống nhất giao cho CLB trợ giúp pháp lý họ Đỗ (Đâu) Việt Nam tập hợp các ý kiến, in thành tài liệu gửi về các Hội Đồng họ Đỗ (Đâu) Việt Nam tiếp lấy ý kiến. Được biết Bản Tộc ước họ Đỗ (Đậu) Việt Nam trước đây cũng ra đời trên cơ sở tập trung trí tuệ của dòng Họnhư vậy.