Hoạt động của Họ Đỗ VN khu vực Khánh Hoà 10 năm qua

 

Ban liên lạc Họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà ( BLL-HĐVNKVKH ) – Nay là Hội đồng Họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà ( HĐHĐVNKVKH ) đã ra đời lúc 8 giờ 30 thứ bảy, ngày 27 – 8 – 2005 ( ngày 23 – 7 – năm Ất Dậu ) tại nhà số 16/15A Yersin, thành  phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Hi đng H Đ Vit Nam

Khu vực Khánh Hoà

_ _ _

 

Số: 014/HĐHĐ – BC

  Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

–—s–—

 

Khánh hoà, ngày 12 – 4 – 2015.

 

BÁO CÁO

Tóm tắt mấy nét chính hoạt động của Họ Đỗ Việt Nam  khu vực   Khánh Hoà 10 năm qua 2005 – 2015.

Ban liên lạc Họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà ( BLL-HĐVNKVKH ) – Nay là Hội đồng Họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà ( HĐHĐVNKVKH ) đã ra đời lúc 8 giờ 30 thứ bảy, ngày 27 – 8 – 2005 ( ngày 23 – 7 – năm Ất Dậu ) tại nhà số 16/15A Yersin, thành  phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Qua 10 năm hoạt động, hiện nay dòng Họ Đỗ tại Khánh Hoà đã có 3 tổ chức, đó là:

1.      Hội đồng Họ Đỗ ( Đậu ) Việt Nam khu vực Khánh Hoà.

2.      Ban khuyến học Họ Đỗ tại Khánh Hoà.

3.      Câu lạc bộ UNESCO Thơ – Nhạc Họ Đỗ Khánh Hoà.

Cả ba tổ chức này, đều được thành lập và hoạt động với ý nguyện tâm linh – Hoàn toàn tự nguyện – Tự chủ – Tự chịu trách nhiệm về các mặt: Tổ chức – Tư tưởng – Chính Trị – Đạo đức – Lối sống – Văn hoá – Xã hội – Tài chính ….

Trong mọi hoạt động, luôn nắm vững và nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật của Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quy định về hoạt động của các Hiệp hội – Điều lệ của các Hội mà mình tham gia – Tôn chỉ – Mục đích – Tộc ước của Họ Đỗ ( Đậu ) Việt Nam.

Với cách làm sáng tạo – Dám nghỉ – Dám làm – Dám chịu trách nhiệm – 10 năm qua, Họ Đỗ Khánh Hoà đã làm được nhiều việc có hiệu quả thiết thực cho dòng Họ Đỗ thật vui mừng.

1.                  Xây dựng Tổ chức:

Là yếu tố quan trọng, có ý nghĩa Quyết định, nên từ BLL – Nay là Hội đồng thường xuyên chăm lo xây dựng, phát triển dòng họ Đỗ, đến nay đã  Hội tụ được 9 dòng Họ Đỗ lớn , có nhà thờ Họ, và 5 chi Họ Đỗ ở thị xã Ninh Hoà, huyện Cam Lâm, thành phố Cam Ranh.

Đặc biệt, đã thành lập được 2 Ban liên lạc Họ Đỗ tại huyện Vạn Ninh và thành phố Nha Trang. BLL Họ Đỗ thành phố Nha Trang và vùng phụ cận được chia thành 4 chi: phía Bắc, Trung tâm, phía Nam và phía Tây thành phố.

Tất cả các dòng Họ, chi Họ, các BLL đều có tổ chức Ban khuyến học, khuyến tài – Xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài để chăm lo việc học hành, rèn luyện đạo đức của con em trong dòng họ.

2.                  Tâm linh hướng về cội nguồn:

Tâm linh, hướng về cội nguồn, tri ân Tiên Tổ là tâm nguyện của những người Họ Đỗ         ( Đậu ) Khánh Hoà. Năm 2013, hưởng ứng lời kêu gọi của HĐHDVN – mỗi người trong mỗi gia đình cung tiến một viên gạch hồng để tôn tạo khu mộ Tổ Họ Đỗ Việt Nam tại Vân La, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

HĐHĐVNKVKH đã tổ chức vận động được 71 gia đình ( cả con rể, cháu ngoại Họ Đỗ ) cung tiến được một số tiền 12.700.000đ đã chuyển lên HĐHĐVN. Việc cung tiến còn tiếp tục để có tiền xây dựng Nhà thờ Họ Đỗ ( Đậu ) Việt Nam tại thành phố Hà Nội.

 

 

3.                  Tham gia Hội thảo về cụ Đỗ Quỹ Thị:

Ngày 12 – 5 – 2013 – HĐHĐVNKVKH đã có văn bản gửi lên Thường trực HĐHĐVN về việc đề nghị Nhà nước công nhận khu mộ Tổ HĐVN là di tích lịch sử văn hoá cấp Nhà nước.

Ngày 01 – 6 -2014, Thường trực HĐHĐVN họp mở rộng để bàn việc Tổ chức Hội thảo cấp Nhà nước với hai nội dung: – Cụ Đỗ Quý Thị – Hiệu Hương Vân Cái Bồ Tát – và ngôi miếu thờ cụ – gò Thiềm Thừ ( Bát Bộ Kim Cương ).

HĐHĐVNKVKH – Nhận thức đây là nhiệm vụ rất lớn nên đã tập trung nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, đến ngày 23 – 6 -2014, đã có văn bản tham gia Hội thảo về cụ Đỗ Quý Thị và gò Thiềm Thừ – gửi lên Thường trực HĐHĐVN và có gửi HĐHĐVN các khu vực và vùng phụ cận để tham khảo.

4.                  Quan tâm chăm lo về tư tưởng:

Do hoàn cảnh lịch sử của đất nước, nên bản thân của một người, một gia đình, một dòng họ, cũng có những luồng suy nghĩ khác nhau. Khi mới thành lập BLL-HĐKVKH, có anh em còn băn khoăn, đặt câu hỏi: Tổ chức dòng họ để làm gì ? – Có phải để gây bè phái, thanh thế, tranh giành quyền lợi, địa vị, gây chia rẽ mất đoàn kết trong cộng đồng xã hội …!

Qua 10 năm hoạt động, nhất là các kỳ họp mặt truyền thống hàng năm dòng HĐVNKVKH đã thể hiện rất rõ mục đích của tổ chức dòng họ là nơi hội tụ, tạo điều kiện giao lưu, tìm về cội nguồn cùng huyết thống, thương yêu, đoàn kết, chia sẻ vui buồn, giúp đỡ nhau – cùng tâm nguyện thờ phụng, cầu mong Tổ Tiên phù hộ, độ trì cho dòng HĐVN không ngừng phát triển, trường tồn cùng dân tộc Việt Nam muôn đời hưng thịnh !

5.                  Xác định về chính trị:

Qua 10 năm hoạt động, cho đến nay, HĐHĐVNKVKH luôn khẳng định là tổ chức dòng họ không làm chính trị, không phân biệt Dân tộc, Tôn giáo, Nam, Nữ, giàu, nghèo … mọi người đều bình đẳng, ứng xử theo Đạo Ngũ thường. Người nhiều tuổi hơn được tôn là anh, chị, người ít tuổi là em, giữ gìn tôn ty, trật tự trong dòng họ, kính trọng, người cao tuổi, thương yêu con trẻ …

Có điều rất vui mừng, là Họ Đỗ khu vực Hòn Khói thị xã Ninh Hoà đã đăng ký phấn đấu  “ Dòng họ Ba không ” : _ 1. Không còn hộ đói nghèo. _2. Không có người vi phạm pháp luật. _ 3. Không có con em bỏ học.

Việc làm này chính là công tác chính trị được thực hiện thông qua hoạt động của dòng họ.

6.                  Xây dựng con người , sống có Đạo đức:

Không phải cao siêu khó thực hiện, mà là những việc làm rất đời thường trong cuộc sống hàng ngày của mỗi con người. Đó là: tính thẳng thắn, thật thà, trung thực, lòng độ lượng, khoan dung. Không tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, tính toán, suy bì. Luôn có lòng tự trọng, sống thanh thản, yêu đời, sống trong sạch, lành mạnh, giữ gìn hạnh phúc gia đình, giữ gìn tôn ty, trật tự, kính già, yêu trẻ, đoàn kết trong cả gia đình, dòng họ và cộng đồng xã hội.

7.                  Chăm lo xây dựng nếp sống văn hoá trong dòng Họ Đỗ:

Từ ngàn xưa, Dân tộc Việt Nam có nền văn hoá truyền thống gia đình, dòng họ rất tốt đẹp. Nền văn hoá đó đã được thể hiện trong “ Tộc ước họ Đỗ ( Đậu ) Việt Nam ”.

Để giúp cho mọi người, mọi gia đình, mọi dòng họ và cộng đồng dòng Họ Đỗ Việt Nam dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ. Họ Đỗ Khánh Hoà đã suy nghĩ chuyển bản Tộc ước thành thể thơ lục bát, loại hình văn hoá Dân gian, được phân thành 7 đoạn, 160 câu, 1120 từ. Bản “ Tộc ước họ Đỗ ( Đậu ) Việt Nam” bằng thơ, đã được kỳ họp mặt toàn quốc Họ Đỗ Việt Nam lần thứ 15 tại thành phố Đà Nẵng thống nhất thông qua ngày 19 – 2 – 2012.

 

 

8.                  Tham gia công tác Từ thiện:

Với tấm lòng “ Thương người như thể thương thân” – HĐHĐVNKVKH đã vận động bà con trong dòng họ hảo tâm giúp đỡ người nghèo gặp khó khăn, như:

–          Giúp ông Đỗ Văn Sơn, ở thành phố Cam ranh bị bệnh tim nặng, phải vào Bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh phẩu thuật tốn kém hơn 100 triệu đồng, nhà nghèo không có khả năng chi trả, phải xin trợ cấp xã hội và bà con Họ Đỗ giúp đỡ thêm được 4.750.000, góp phần giảm bớt khó khăn cho ông Sơn.

–          Giúp đỡ các em học sinh nhà nghèo hiếu học và các em học sinh ở các tỉnh miền Trung bị lũ lụt năm 2014 với số tiền: 2.112.000đ. Tổng cộng làm từ thiện được 6.862.000đ

9.                  Tâm nguyện làm Nhà thờ Họ Đỗ tại Khánh Hoà:

Theo nguyện vọng của số đông bà con Họ Đỗ tại Khánh Hoà, cần có một ngôi nhà thờ chung của Họ Đỗ tại Khánh Hoà, để những ngày Lễ – Tết các thế hệ con cháu đến dâng hương tưởng niệm Tổ Tiên đã được bà con Họ Đỗ Khánh Hoà nhiệt tình hưởng ứng, cụ thể như sau:

–          Gia đình ông Đỗ Sơn Ca, bà Huỳnh Thị A, quê gốc tỉnh Quảng Ngãi – Hiện nay ở thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Câm Lâm, Khánh Hoà – Đã tự nguyện hiến 1000m2 đất trong khu vườn nhà để làm nhà thờ Họ Đỗ. Đã xây tường rào, làm cổng ra vào. Nhưng UBND tỉnh Khánh Hoà có quy hoạch xây dựng khu đô thị xã Suối Tân, nên việc làm Nhà thờ Họ Đỗ không thực hiện được.

–          Trường hợp thứ 2, gia đình ông Đỗ Hơn ( con ông Đỗ Tốt năm nay 89 tuổi ) – Quê gốc tỉnh Bình Định, hiện nay ở Thôn Lương Sơn 3, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. Gia đình rất nghèo, sống bằng nghề làm nương rẫy. Nay Nhà nước mở đường Phạm Văn Đồng ven biển phía Bắc Nha Trang, đất nương rẫy thành đất vàng – Gia đình ông Đỗ Hơn đã tự nguyện Hiến 500m2 trong khu rẫy để làm Nhà thờ Họ Đỗ – Nhưng còn phải chờ làm thủ tục Quyền sử dụng đất theo luật đất đai.

10.              Thành lập CLB.UNESCO THơ – Nhạc Họ Đỗ Khánh Hoà:

Qua hoạt động của HĐHĐVNKVKH, đã có nhiều người Họ Đỗ và con  Rể Họ Đỗ biết làm và yêu thơ, nên CLB.UNESCO Thơ – Nhạc Họ Đỗ Khánh Hoà đã được thành lập ngày 22 – 11 – 2012. Đã mạnh dạn tham gia các cuộc thi thơ do câu lạc bộ thơ Việt Nam tổ chức. Năm 2013 với chủ đề “ Hướng thiện” – CLB.UNESCO Thơ – Nhạc Họ Đỗ Khánh Hoà có 26 tác phẩm dự thi. Có 1 tác phẩm “cho máu” của tác giả Đỗ Văn Kim đạt giải thưởng khuyến khích. Năm 2014 cuộc thi thơ với chủ đề “ Tình Mẹ” – CLB đã có 28 tác phẩm dự thi.

Chào mừng Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập HĐHĐVNKVKH, CLB.UNESCO Thơ – Nhạc Họ Đỗ Khánh Hoà tích cực chuẩn bị để kịp ra mắt tập thơ “ Người Họ Đỗ” có 13 tác giả với 108 bài thơ mộc mạc “ cây nhà lá vườn” nhưng thể hiện tình cảm sâu nặng với dòng HĐVNKVKH.

11.              Xây dựng các Quỹ:

I.                   Quỹ Hội đồng HĐVNKVKH:

1.      Tổng số tiền quỹ có từ ngày thành lập 2005 đến 31-3-2015:               127.960.800đ

2.      Tổng số tiền đã chi từ ngày thành lập 2005 đến ngày 31-3-2015:       107.208.800đ

3.      Số tiền tồn quỹ đến ngày 31-3-2015:                                                    20.752.000đ

( Hai mươi triệu bảy trăm năm mươi hai ngàn đồng )

II.                Quỹ Ban khuyến học Họ Đỗ Khánh Hoà:

1.      Tổng số tiền quỹ có từ ngày thành lập 2005 đến 31-3-2015:           23.644.300đ

2.      Tổng số tiền đã chi từ ngày thành lập 2005 đến ngày 31-3-2015:   13.758.600đ

3.      Số tiền tồn quỹ đến ngày 31-3-2015:                                                 9.885.700đ

( Chín triệu tám trăm tám mươi lăm ngàn bảy trăm đồng )

III.             Quỹ CLB.UNESCO Thơ – Nhạc Họ Đỗ Khánh hoà:

1.      Tổng số tiền quỹ có từ ngày thành lập 2012 đến 31-3-2015:         1.150.000đ

2.      Tổng số tiền đã chi từ ngày thành lập 2012 đến ngày 31-3-2015:     700.000đ

3.      Số tiền tồn quỹ đến ngày 31-3-2015:                                                 450.000đ

( Bốn trăm năm mươi ngàn đồng )

Ngoài số tiền  tài trợ các quỹ nêu trên, còn có 56 lượt bà con tài trợ bằng hiện vật trị giá tiền : 23.765.000đ. Trong đó có 37 chuyến xe ô tô đi các huyện, thị xã, thành phố với số tiền 15.650.000đ. Như vậy, tổng số tiền mặt của 3 quỹ và hiện vật bà con đã tài trợ là 176.520.000đ.

Hướng hoạt động của HĐHĐVNKVKH năm 2015-2016:

1.                  Củng cố , kiện toàn tổ chức HĐHĐVNKVKH – Các BLL – HĐ huyện, thị xã, thành phố – các dòng họ – chi Họ Đỗ hướng gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả thiết thực.

2.                  Chuẩn bị nhân sự, nhất là người đứng đầu để thành lập BLL – họ Đỗ tại thị xã Ninh hoà và thành phố Cam Ranh.

3.                  Củng cố , kiện toàn Ban khuyến học Họ Đỗ Khánh Hoà – Các Ban khuyến học Họ Đỗ huyện, thị xã, thành phố để hoạt động có hiệu quả.

4.                  Tiếp tục vận động bà con Họ Đỗ Khánh Hoà cung tiến tiền để tôn tạo, bảo tồn hku mộ Tổ HĐVN và làm Nhà thờ HĐVN tại Hà Nội.

5.                  Phát triển Hội viên CLB.UNESCO Thơ – Nhạc Họ Đỗ Khánh Hoà và làm thẻ Hội viên CLB.

6.                  Tập hợp tư liệu để đóng góp vào việc biên soạn kỷ yếu Họ Đỗ Việt Nam và Bách khoa toàn thư Họ Đỗ Việt Nam.

7.                  Tiếp tục nghiên cứu và đề nghị Hội UNESCO tỉnh Khánh Hoà, có phương án vận động các dòng họ tại Khánh Hoà thành lập Hội đồng của dòng họ, kết nạp Hội đồng các dòng họ là thành viên của Hội UNESCO tỉnh khánh Hoà

 

Trên đây là báo cáo tóm tắt mấy nét chính đã làm được 10 năm qua và Hướng hoạt động của HĐHĐVNKVKH năm 2015-2016.

Xin trân trọng cảm ơn !

 

Nơi gửi:

TTHĐHĐVN ( để báo cáo )

-Các Hội đồng gia tộc – các dòng họ, chi Họ Đỗ tại Khánh Hoà

-Lưu TTHĐHĐVNKVKH.

TM: Hội đồng Họ Đỗ Việt Nam

Khu vực Khánh Hoà

Chủ tịch

 

 

 ĐỖ ĐÌNH DẬU

 

 

—————–

 

Hi đng H Đ Vit Nam

Khu vực Khánh Hoà

 

Số : 008/HĐHĐ.CT

  Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—–µ—–

 

CHƯƠNG TRÌNH

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội đồng Họ Đỗ Việt Nam

Khu vực Khánh Hoà – Ngày 12 – 4 – 2015 ( ngày 24 – 02 – Ất Mùi )

1.                  Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30( 60 phút ) – Ban tổ chức có mặt – Đón tiếp khách mời và bà con Họ Đỗ về họp – Thu các khoản tiền: – Ăn trưa – Tài trợ các quỹ. Văn nghệ chào mừng, do Đoàn Nghệ thuật văn hoá Dân tộc Hải Đăng tỉnh Khánh Hoà trình diễn. (  30 phút ), tặng hoa các nghệ sĩ.

2.                  Từ 8 giờ 30 đến 8 giờ 50(20 phút ) – Khai mạc nghi lễ Chào Cờ – Cử Quốc ca – Hồn tử sĩ – Đỗ ca – Văn tế HĐVN. Tuyên bố lý do ngày Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập HĐHĐVNKVKH giới thiệu các Đại biểu mời ( có Danh sách cụ thể ) – Ban chấp hành HĐHĐVNKVKH – Các Hội đồng gia tộc – Trưởng họ, Trưởng chi – Các vị Trưởng lão – toàn thể bà con Họ Đỗ khu vực Khánh Hoà.

3.                  Từ 8 giờ 50 đến 9 giờ 00( 10 phút ) – Ông Đỗ Đình Dậu – Chủ tịch HĐHĐVNKVKH đọc lời chào mừng và tuyên bố khai mạc Lễ kỷ niệm 10 năm.

4.                  Từ 9 giờ 00 đến 9 giờ 10( 10 phút ) – Các Đại biểu tặng hoa chào mừng.

5.                  Từ 9 giờ 10 đến 9 giờ 25( 15 phút ) – Ông Đỗ Đình Dậu – Chủ tịch HĐHĐVNKVKH đọc Báo cáo tóm tắt những việc đã làm được trong 10 năm.

6.                  Từ 9 giờ 25 đến 9 giờ 35( 10 phút ) – Chủ tịch Hội đồng Họ Đỗ Việt Nam – Đỗ Ngọc Liên phát biểu chào mừng Lễ kỷ niệm.

7.                  Từ 9 giờ 35 đến 10 giờ 05( 30 phút ) – Công bố các Quyết định khen thưởng và trao phần thưởng: Bằng khen, giấy khen.

a)      Quyết định khen thưởng của HĐHĐVN ( Mời ông Đỗ Ngọc Liên – Chủ tịch HĐHĐVN trao Bằng khen của HĐHĐVN ).

b)     Quyết định của Hội khuyến học tỉnh Khánh Hoà ( mời lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Khánh Hoà trao tặng ).

c)      Quyết định tặng Huy hiệu Họ Đỗ Việt Nam đợt 10 ( mời ông Đỗ Đình Dương – phó chủ tịch – Tổng thư ký HĐHĐVN ).

d)     Quyết định khen thưởng của HĐHĐVNKVKH ( mời ông Đỗ Đình Dậu – Chủ tịch HĐHĐVNKVKH trao tặng ).

e)      Quyết định công nhận dòng Họ Đỗ Hiếu Học – Gia đình Họ Đỗ Hiếu Học – Quyết định khen thưởng học sinh giỏi ….(mời tiến sĩ Đỗ Phi Phong– Trưởng ban khuyến học Họ Đỗ tại Khánh Hoà trao tặng).

f)                                                           Mừng thọ các vị cao niên 80, 90, 100 tuổi.

8.                  Từ 10giờ 05 đến 11 giờ( 55 phút ) – Mời các Đại biểu phát biểu ý kiến: –  Các Đại biểu khách mời –  Đại diện các dòng Họ Đỗ tại Khánh Hoà. ( mỗi Đại biểu phát biểu 5 phút )

9.                  Từ 11 giờ 00 đến 11 giờ 03( 3 phút ) – Ông Đỗ Đình Dậu – phát biểu kết thúc buổi lễ.

10.               Từ 11 giờ 03 đến 11 giờ 30( 27 phút ) – Mời các Đại biểu – Các Đoàn Họ Đỗ các huyện, thị xã, thành phố chụp ảnh lưu niệm và kính mời các Đại biểu khách mời và bà con Họ Đỗ dự bữa cơm trưa thân mật.

Khánh Hoà ngày 12 – 4 – 2015

                                     TM: Hội đồng Họ Đỗ Việt Nam

                                              Khu vực Khánh Hoà

                                                     Chủ tịch

 

                                                  Đỗ Đình Dậu