Tin họ Đỗ Thị trấn Thống Nhất

E-mail
Căn cứ vào quyết định của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam ngày 15/7/2013 đồng ý cho Thị Trấn Thống Nhất được thành lập ban liên lạc họ Đỗ Đậu Thị Trấn Thống Nhất do ông: Đỗ Xuân Hiền- Chủ tịch ban liên lạc.
 
HĐ HỌ ĐỖ THỊ TRẤN THỐNG NHẤT
Yên Định, Thanh Hóa
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kính gửi: HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ ( Đậu) Việt Nam.
Căn cứ vào quyết định của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam ngày 15/7/2013 đồng ý cho Thị Trấn Thống Nhất được thành lập ban liên lạc họ Đỗ Đậu Thị Trấn Thống Nhất do ông: Đỗ Xuân Hiền- Chủ tịch ban liên lạc.
Sau một thời gian tìm hiểu, điều tra và chuẩn bị đến ngày 01/03/2015 Họ Đỗ (Đậu) Thị trấn Thống Nhất mới được thành lập. Kỳ họp thứ nhất họ Đỗ( Đậu) diễn ra vào mùa Xuân Ất Mùi. Anh em bà con dòng họ, dâu rể, trai gái, con cháu đầy nhiệt huyết với lòng nhiệt tình đầy phấn khởi hướng về cội nguồn. Tổng danh sách các dòng họ Đỗ ( Đậu) thị trấn Thống Nhất được khoảng hơn 150 người trên toàn thị trấn tụ họp lại. Trong ngày họp mặt lần đầu có nhiều cụ già và các cháu nhỏ do nhiều lí do chưa tham gia được. Hội nghị đã bầu ra ban liên lạc gồm có:
1- Đỗ Xuân Lợi.( phố 1) 0915723121
2- Đỗ Xuân Hiền(Phố1) 0986633044
3- Đỗ Tuấn Long( Phố 1) 0968131296
4- Đỗ Xuân Chiến ( Phố 2).0975369700
5- Đỗ Xuân Luyến.(Phố 4) 01642071650
Chương trình họp mặt gồm:
1. Từ 13h30 đến 14h30 Đón tiếp đại biểu và xem đĩa họp mặt lần thứ 17 họ Đỗ Việt Nam
2. Từ 14h30 -14h45: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và đọc quyết định quyết định của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam ngày 15/7/2013 đồng ý cho Thị Trấn Thống Nhất được thành lập ban liên lạc họ Đỗ Đậu Thị Trấn Thống Nhất
3. Từ 14h45 -15h: Lời khai mạc cuộc họp và chúc tết đầu xuân
4. Từ 15h-15h30: Báo cáo tóm tắt nguồn gốc Dòng họ Đỗ Việt Nam và Thông qua chương trình họp mặt lần thứ 18 của Họ Đỗ( Đậu) Việt Nam.
5. Từ 15h30-16h: Thông qua dự thảo quy chế hoạt động họ Đỗ Đậu thị trấn Thống Nhất
6. Từ 16h-16h45: Các đại biểu phát biểu ý kiến
7. Từ 16h 45 – 17h30: Kết luận – Bế mạc – Liên hoan và văn nghệ chào mừng-Chụp ảnh lưu niệm đại diện các dòng họ Đỗ tại thị trấn thống Nhất.
Qua cuộc gặp mặt lần thứ nhất các thành viên đã thống nhất cao quy chế hoạt động và nhiều đại biểu có tấm lòng vàng đã cung tiến đóng góp xây dựng quỹ họ Đỗ( Đậu) thị trấn thống nhất. Đồng thời đăng ký tham gia chương trình họp mặt họ Đỗ ( Đậu) Việt Nam tại Phú Thọ.
Kinh phí ban đầu cho cuộc họp mặt do ông Đỗ Xuân Hiền tại trợ. Cuộc họp lần đầu đã thành công tốt đẹp. Vậy Ban liên lạc Họ Đỗ Đậu Thị Trấn Thống Nhất báo cáo với Hội Đồng họ Đỗ ( Đậu) Việt Nam biết để đăng tin.
                      T/M BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỖ
                                Thi Trấn Thống Nhất
                                   Đỗ Xuân Hiền