Đại hội Đại biểu Hội khuyến học tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ III

E-mail

PHÁT BIỂU CỦA BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỖ VIỆT NAM KHU VỰC KHÁNH HÒA

Tại Đại hội Đại biểu Hội khuyến học tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ III

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 5 năm 2010

Kính thưa:

– Các Quý vị đại biểu!

– Toàn thể Đại biểu dự Đại hội!

Hôm nay, tôi rất vui mừng được dự Đại hội Đại biểu Hội khuyến học tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ III.

Xin phép được thay mặt Ban liên lạc Họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hòa (BLLHĐVNKVKH) và Ban khuyến học Họ Đỗ tỉnh Khánh Hòa (BKHHĐKH). Kính chúc: Lãnh đạo Hội khuyến học Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các Quý vị Đại biểu và toàn th Đại biểu dự Đại hội lời chúc tốt đẹp nhất!

Được phép của Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin phát biểu với chủ đề:

“BLLHĐVNKVKH với phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong HĐVH tỉnh Khánh Hòa”.

I. Sơ lược vài nét chính về BLLHĐVNKVKH:

Từ đầu năm 2002, tiếp thu được tôn chỉ, mục đích và quy chế hoạt động của Ban liên lạc Họ Đỗ Việt Nam (BLLHĐVN) từ Hà Nội. Một số thành viên có tâm huyết với dòng họ Đỗ Khánh Hòa, đã tự nguyện chịu trách nhiệm thành lập BLLHĐVNKVKH.

Qua gần 8 năm hoạt động BLLHĐVNKVKH thực sự là cầu nối hội tụ được 11 dòng Họ Đỗ lớn, có 8 nhà thờ họ, có 3 nhà từ đường với 40 chi hộ Đỗ ở các huyện: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Lâm, thị xã Cam Ranh.

Riêng thành phố Nha Trang được tổ chức thành 3 chi: phía Bắc, Trung tâm và phía Nam. Theo thống kê chưa đầy đủ tại tỉnh Khánh Hòa có khoảng 2000 hộ gia đình Họ Đỗ với khoảng 10.000 người.

Về tài chính hoạt động của BLL và BLLHĐVNKVKH. Từ ngày thành lập đến nay, đã có: 334 lượt các dòng họ, chi họ, bà con Họ Đỗ và ngoài Họ Đỗ đã ủng hộ các quỹ của BLL và BKH, với tổng số tiền: 59.328.000đ. Trong đó:

– Có 225 lượt ủng hộ quỹ BLL bằng tiền mặt: 25.226.000đ.

– Có 45 lượt ủng hộ bằng hiện vật, thành tiền: 16.755.000đ.

(Trong đó có 16 chuyến xe ô tô để đi các huyện với số tiền: 6.100.000đ).

– Có 64 lượt ủng hộ Quỹ BKH với số tiền: 17.347.000đ

Thật vui mừng, hoạt động của BLL và BKH-HĐKH đã làm được những việc có ý nghĩa thiết thực là:

1.Giữ gìn nền văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, của dântộc Việt Nam.

2.Xây dựng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa các dòng họ Đỗ.

3.Tìm về cội nguồn, tri ân tiên tổ “Uống nước nhớ nguồn”.

4.Trao đổi thông tin, tìm hiểu lịch sử liên quan đến các dòng họ Đỗ.

5.Giúp đỡ những người họ Đỗ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Động viên con cháu vượt khó khăn, chăm lo học hành đạt kết quả tốt, làm ăn thành đạt trong cuộc sống.

6.Chăm lo bồi dưỡng tâm hồn, đạo đức các thế hệ con cháu… Đoàn kết gia đình, dòng họ, xóm làng.

II. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong dòng HĐVNKVKH:

Hiện nay, nhân dân ta đang phấn đấu xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với ý nghĩa đó, từ ngày được thành lập BLLHĐVNKVKH đã xác định công tác khuyến học (KH), khuyến tài (KT).

Xây dựng xã hội học tập trong dòng họ Đỗ là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động của BLLHĐKH.

1-Tại các dòng Họ Đỗ lớn đều đã thành lập Ban KH, KT-Xây dựng quỹ KH, KT của dòng họ đạt kết quả tốt như: Họ Đỗ xã Ninh Thủy, Ninh Hòa, xã Suối Hiệp, Dân Khánh, Tổ 14 Phú Lộc Tây, Thị trấn Thành, Diên Khánh…

2- Các chi họ Đỗ chưa có BKH, KT đã cử người hiểu biết công tác KH, KT chăm lo việc học hành của con em trong chi họ, không để cháu nào phải bỏ học, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

3- Tất cả các dòng họ, chi họ Đỗ Khánh Hòa, hàng năm đều lấy ngày giỗ họ để tổ chức động viên, biểu dương, khen thưởng các cháu học giỏi, nhất là các cháu nhà nghèo có ý chí vượt khó vươn lên học giỏi, rèn luyện đạo đức tốt.

4- Hàng năm, vào dịp đầu Xuân – BLLHĐVNKVKH đều tổ chức họp mặt bà con Họ Đỗ trong cả Tỉnh, để báo cáo hoạt động của BLL, BKH HĐ, khen thưởng các dòng họ Đỗ KH, gia đình Họ Đỗ hiếu học, các cháu học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, thị xã, thành phố.

5- Về xây dựng Quỹ KH, KT, đến nay, các dòng họ, chi họ và BKH HĐKH đã vận động bà con Họ Đỗ và ngoài họ Đỗ có lòng hảo tâm ủng hộ được số tiền 38.347.000đ (Ba mươi tám triệu ba trăm bốn bảy ngàn đồng).

Trong đó:

– Quỹ BKH tỉnh được 17.347.000đ.

– Quỹ BKH các dòng họ được 21.000.000đ.

Đặc biệt ông Đỗ Hữu Ưng, bà Trần Thị Lan – ở thành phố Hồ Chí Minh, đã ủng hộ cho quỹ KH của Họ Đỗ xã Ninh Thủy, Ninh Hòa 10.000.000đ. Ông Đỗ Minh Sơn – Giám đốc ct TNHH Mây Việt – Nha Trang ủng hộ một xuất học bổng cho cháu Họ Đỗ – nhà nghèo có tài năng học Đại học là 5.000.000.

Hội khuyến học tỉnh Khánh Hòa tặng 1.000.000đ cho 2 cháu Họ Đỗ tài năng trẻ, nhà nghèo có ý chí vượt khó vươn lên học giỏi. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Giám đốc Công ty TNHH Tâm Hương ở số 12 Dương Hiến Quyền – Nha Trang, ủng hộ 1.000.000đ. Bà Lê Thị Minh – Giám đốc Khách sạn Thanh Bình, ở số 84 Trần Phú, Nha Trang, ủng hộ 1.000.000đ.

Tại Khánh Hòa, dòng họ Đỗ có hàng trăm người có trình độ Đại học, cao đẳng và trên Đại học đã và đang phục vụ trong các lĩnh vực: chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội… phát huy truyền thống hiếu học của Tổ tiên, các thế hệ người Họ Đỗ đã và đang phấn đấu học tập nâng cao trình độ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

III. Xin có ý kiến đề nghị BLL – HĐVNKVKH:

1. Đề nghị lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp quan tama ủng hộ, giúp đỡ các dòng họ ở Khánh Hòa, thành lập được BLL của dòng họ.

2. Đề nghị Hội KH các cấp từ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở, quan tâm ủng hộ, giúp đỡ tạo điều kiện cho BKH HĐKH hoạt động, coi đó là nhân tố tích cực để thực hiện xã hội hóa giáo dục từ cơ sở.

BLL-BKH-HĐKH xin chân thành cảm ơn Hội khuyến học tỉnh Khánh Hòa đã nhiệt tình, tích cực động viên, cổ vũ, ủng hộ, giúp đỡ tạo điu kiện cho BLL-BKH-HĐKH hoạt động có hiệu quả tốt.

Xin trân trọng cám ơn!

Đỗ Đình Dậu

Trưởng Ban liên lạc Họ Đỗ Việt Nam khu vực KH