Họ Đỗ Tử Các- xã Thái Hoà, Thái Thụy, Thái Bình.

THÔNG TIN HỌ ĐỖ TỬ CÁC 

Thôn Tử Các xã Thái Hoà Thái Thụy – Thái Bình.

Làng Tử các xưa có tên là Tử Đường thuộc tổng Bích Du, huyện Thuỵ Anh, phủ Thái Bình.

Theo lịch sử (đất và người Thái Bình) thì xa xưa nơi đây chỉ là vùng sình lầy, lau sậy và sú vẹt.

Cư dân từ các nơi khác về đây sinh cơ, lập nghiệp. Vào giữa thế kỷ thứ VI, có vị tướng nhà Lý và thiếp là bà Đỗ Thị Khương cùng nghĩa quân từ vùng Sơn Nam – Hạ Đạo (vũ Thư ngày nay) đã xuôi dòng sông Trà Lý xuống vùng này dừng chân, xây dựng chiến luỹ, chiêu mộ binh sĩ, chuẩn bị lương thảo chống giặc.

Dẹp xong ông lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu là Lý Nam Đế và phong bà Đỗ Thị Khương làm Hoàng Hậu.

Trên mảnh đất ông dừng chân, dân làng đã xây dựng Đình thờ Ông và lấy tên là Đình Quốc tế. Theo Ngọc phả tại đình còn 4 câu thơ:

“Khuất liêu băng tích

                   Hà Nội cô cơ 

                  Vạn Xuân xã tắc 

                  Thiên thu Tử Đường”.

          Đình thờ vua Lý Nam Đế đã được Bộ Văn hoá công nhận là Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia năm 1992. Theo lịch sử trên thì người họ Đỗ là bà Đỗ Thị Khương (quê xã Xuân Hoà, Vũ Thư, Thái Bình ngày nay) theo chồng là ông Lý Bí đến mảnh đất ngày từ giữa thế kỷ thứ VI.

Dòng họ hiện nay có 127 hộ với 435 người. Thế hệ con cháu ngày nay phần lớn ly hương đi làm ăn, sinh cơ lập nghiệp ở các tỉnh thành trong cả nước. Thanh niên của dòng họ đều tham gia đánh giặc giữ nước, có 5 liệt sĩ và 2 thương binh.

Từ đường của dòng họ trước đây đã có, xong do chiến tranh tàn phá, tộc phả bị thất lạc, đến năm 2007 (năm Đinh Hợi) dòng họ mới tổ chức xây dựng lại Từ Đường trên nền đất cũ và bước đầu lập lại phả hệ, hiện nay dòng họ mới xác định được 8 đời trở lại. Còn các cụ Thuỷ Tổ của dòng họ thì không biết các cụ tên gì? Và từ đâu đến đây lập nghiệp, từ năm nào? Dòng họ chỉ nhớ ngày giỗ Tổ hàng năm vào ngày 15 tháng giêng.

Kính mong Ban liên lạc đăng thông tin dòng họ Đỗ – Tử các chúng tôi trên trang thông tin điện tử và bản tin của Ban liên lạc Họ Đỗ Việt Nam.Dòng họ chúng tôi kính mong Ban liên lạc Họ Đỗ Việt Nam và những ai biết thêm nguồn gốc Họ Đỗ thôn Tử Các thì cung cấp thêm thông tin cho dòng Họ Đỗ chúng tôi. Theo địa chỉ: Đỗ Ngọc Nhưng thôn Tử Các xã Thái Hoà, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình. Số điện thoại: 0363.720 672.

Dòng họ chúng tôi xin đón nhận các thông tin của các Quý vị và rất chân thành cảm ơn!.

TM. HỌ ĐỖ – TỬ CÁC

Đỗ Ngọc Nhưng

Đỗ Ngọc Thiều