Dòng họ Đỗ Đăng thôn Phú Khê

Dòng họ Đỗ Đăng thôn Phú Khê E-mail
05/03/2009
Dòng họ Đỗ Đăng thôn Phú Khê – xã Thái Học – Bình Giang – Hải Dương

          Hàng năm cứ mỗi độ xuân về, dòng họ Đỗ Đăng thôn Phú Khê – Xã Thái Học – Bình Giang – Hải Dương tổ chức chúc thọ cho các cụ từ 70 tuổi trở lên, trao thưởng cho các cháu trong dòng họ đạt thành tích cao trong học tập. Ngày quan trọng này, dòng họ tổ chức vào đúng ngày giỗ Cụ Tổ họ Đỗ Đăng(ngày 24 tháng Giêng).

            Vào ngày đó, con cháu trong dòng họ tập trung đông đủ về nhà thờ họ được BTC trong dòng họ giới thiệu về truyền thống và những thành tích mà toàn dòng họ đã đạt được trong năm, từ đó có những kế hoạch động viên cụ thể cho năm tiếp theo. Dòng họ Đỗ Đăng thôn Phú Khê là một trong những dòng họ có truyền thống học tập, có quỹ khuyến học tương đối sớm ở địa phương và sử dụng quỹ này có hiệu quả động viên khích lệ con cháu trong dòng họ học tập phát huy truyền thống cha ông.

            Hiện nay dòng họ Đỗ Đăng thôn Phú Khê có nhiều người có trình độ học vấn cao, đang công tác nhiều miền trên đất nước, giữ nhiều trọng trách quan trọng và luôn luôn phát huy truyền thống của dòng họ, mang tâm tài  để xây dựng quê hương, đất nước.

            Dòng họ Đỗ Đăng thôn Phú Khê – Thái Học – Bình Giang – Hải Dương mong muốn cùng họ Đỗ Việt Nam xây dựng dòng họ ngày càng đoàn kết, phát triển để xây dựng đất nước đoàng hoàng hơn, to đẹp hơn!

          Theo tin ông  Đỗ Văn Thạo- nguồn hodovietnam.vn