Hop thường trực BLL HĐVN tháng 6/2008

Hop thường trực BLL HĐVN tháng 6/2008 E-mail
04/06/2008

Ngày 1/6/2008, thường trực BLL HĐVN đã có cuộc họp thường kỳ, dưới sự chủ trì của trưởng BLL Đỗ Ngọc Liên. Các thành viên thường trực BLL đều có mặt và nhất trí các vấn đề được mang ra trao đổi bàn bạc:

1- Để góp phần kiện toàn tổ chức của BLL HĐVN và chuyển giao điều hành công việc cho thế hệ trẻ, thay thế cho các vị tuổi cao sức yếu không có điều kiện tham gia thường xuyên (bà Đỗ Thị Tuyết, phụ trách phát hành bản tin HĐVN, năm nay đã 70 tuổi, xin bàn giao lại công việc đang phụ trách vì lý do sức khỏe)

Nay thường trực BLL HĐVN nhất trí bổ xung thêm 02 ủy viên thường trực mới là các vị:

+Nhà Văn Đậu Nữ Vệ: năm nay 53 tuổi, là đại diện của BLL HĐVN ở miền trung và tham gia viết bài cho bản tin họ Đỗ Việt Nam.

+Nhà báo Đỗ Mạnh Trường: năm nay 34 tuổi, là phó ban- phụ trách kỹ thuật của Website hodovietnam.

Hai vị ủy viên thường trực mới được đề cử rất phấn khởi khi nhận nhiệm vụ và hứa quyết tâm làm tốt công việc được phân công.

2- Kiểm điểm công việc đã làm được trong 03 tháng vừa qua liên quan đến việc bảo tồn và tôn tạo các di tích của dòng họ Đỗ Việt Nam ở Hà Tây và các công việc cần làm sắp tới. Nội dung cụ thể sẽ thông tin đến bà con trong các bản Thông tin họ Đỗ Việt Nam.

3-Thông qua nội dung bản tin họ Đỗ Việt Nam sắp phát hành số 27. Công việc viết kịch bản và tiến độ làm bộ phim tư liệu về cuộc gặp mặt của BLL họ Đỗ – Đậu toàn quốc lần thứ 11, tổ chức ở thành phố Vinh, tháng 3/2008. Nội dung hoạt động của Website hodovietnam trong thời gian qua.

4- Khuyến học khuyến tài cho thế hệ trẻ của họ Đỗ Việt Nam là một chương trình mà BLL HĐVN rất quan tâm nhưng chưa có điều kiện thực hiện. Đến nay thường trực BLL đã cơ bản hoàn thành các khâu chuẩn bị để ra mắt quĩ khuyến học khuyến tài của họ Đỗ Việt Nam. Tại cuộc họp lần này thường trực BLL nhất trí thông qua dự thảo điều lệ hoạt động của Quĩ và thông báo chương trình hoạt động của Quĩ đến bà con trong bản Thông tin họ Đỗ Việt Nam số 27, phát hành tháng 6-2008.