Họ Đỗ Đức Bà, thôn Dục Tú 

Họ Đỗ Đức Bà, thôn Dục Tú

 Ngày 27/8/2006 vừa qua, họ Đỗ Đức Bà, Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ phát phần thưởng cho các cháu đạt danh hiệu là học sinh tiên tiến và học sinh giỏi.

– Năm học 2005 – 2006, cấp tiểu học có 30 học sinh đạt danh hiệu tiên tiến và giỏi (15 tiên tiến, 15 học sinh giỏi).

– Cấp TH cơ sở và THPT có 42 học sinh đạt danh hiệu tiên tiến và giỏi (22 học sinh tiên tiến, 20 học sinh giỏi).

– Năm học này, trong dòng họ có 2 cháu thi đỗ vào Cao đẳng Công nghiệp và hai cháu thi đỗ vào Đại học Thương mại (có cháu Đỗ Thị Xuân đạt 23 điểm vào loại khá).

– Sau khi phát phần thưởng xong, các đại biểu của 4 chi và các khách mời đã toạ đàm rút kinh nghiệm về phong trào khuyến học của dòng họ.

 tin từ ông Đỗ Văn Ngung- nguông hodovietnam.vn