Lễ Dâng Hương Mộ Tổ và trao quyết định Đăng Cai Họp mặt T Q lần thứ 24