Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam họp mặt đầu xuân

Hôm nay ngày mồng 05 Tết Giáp Thìn tại Văn La- Hà Đông Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam họp mặt đầu xuân và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc gặp mặt truyền thống họ Đỗ (Đậu) Việt Nam lần thứ 24 do Hội đồng họ Đỗ Tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức.
– Họp măt truyền thống họ Đỗ (Đậu) Việt Nam lần thứ 24 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 3 năm 2024 (tức ngày 14 và 15/02 năm Giáp Thìn).
– Qui mô dự kiến 4.500- 5.000 đại biểu.
– Địa điểm tổ chức tại nhà thi đấu Thể dục thể thao Vĩnh Phúc -Thành phố Vĩnh Yên.
– Các Quyết định của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) VN, danh sách ban chỉ đạo, các tiểu ban tổ chức, số TK tiếp nhận tài trợ và những nội dung liên quan sẽ được thông báo chính thức trên Website hodovietnam.vn; hodovietnam.net và các group nội bộ.
Khác với mọi năm đơn vị đăng cai tổ chức có thời gian chuẩn bị tối thiểu 01 năm. Lần này Vĩnh Phúc chỉ có chưa đầy 10 ngày lên kế hoạch và 40 ngày triển khai thực hiện.
Tuy nhiên với bề dày truyền thống năm 2011 họ Đỗ Thanh Lãng huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc (hạt nhân của Hội đồng họ Đỗ Vĩnh Phúc hiện nay) đã tổ chức thành công cuộc gặp mặt truyền thống lần thứ 14 qui mô 2.800 đại biểu. Chúng tôi tin tưởng Vĩnh Phúc sẽ làm tốt đại hội lần này.
Vì thời gian gấp rút, mong Hội đồng họ Đỗ (Đậu) các tỉnh thành sớm lan tỏa thông tin, chủ động liên lạc với ông Chủ tịch Hội Đồng họ Đỗ (Đậu) Vĩnh Phúc để biết thêm chi tiết và gửi danh sách đoàn tham gia trước ngày 20/3 về văn phòng thường trực Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam thông qua các kênh liên lạc nội bộ.
Bài Đỗ Quang Hòa