Đại hội thành lập HĐHĐ Đ TP. Cầm Phả ngày 25-9-2022:

Sáng nay, 25-9-2022 ( 30-8- nhâm dần). Tại TP than Cẩm Phả, bà con
họ Đỗ, Đậu sinh sống tại TP đã tưng bừng tổ chức đại hội thành lập HĐHĐ(Đ) TP Cẩm Phả sau nhiều năm chờ đợi và chuẩn bị .
Đại hội đã thành công rực rỡ, kết nối và lan tỏa rộng rãi tinh thần đoàn kết tộc họ, lòng thành kính với tổ tiên họ Đỗ, Đậu qua hơn 5000 năm lịch sử phát triển.
Như vậy tới nay tại tỉnh Quảng Ninh đã hình thành tổ chức hội đồng dòng họ Đỗ, Đậu tại 3 thành phố và 4 huyện, thị xã.
Thật vui mừng và tự hào về tinh thần đoàn kết, hướng về cội nguồn của bà con họ Đỗ, Đậu tỉnh Quảng Ninh.
Nguồn họ Đỗ- Đậu Quảng Ninh