Ông Đỗ Đức Trung được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ.

Chiều 26/4, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm loạt nhân sự. Các quyết định bổ nhiệm gồm: đồng chí Đỗ Đức Trung, Trưởng Phòng Theo dõi địa phương, Cục Bảo vệ chính trị nội bộ giữ chức Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ; đồng chí Phạm Hồng Vĩnh, Chánh Văn phòng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giữ chức Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ; đồng chí Tạ Minh Đức, chuyên viên chính Vụ V giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ V trên cơ sở bảo lưu kết quả thi tuyển; đồng chí Trần Thị Phương Thảo, chuyên viên chính Vụ Tổ chức – Cán bộ cơ quan giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ cơ quan.

Bản tin 8H: Bổ nhiệm nhân sự Ban Tổ chức Trung ương ảnh 1
Đồng chí Trương Thị Mai trao Quyết định cho các cán bộ mới. Ảnh: Báo Chính phủ